קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

StringUtil

public class StringUtil
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.util.StringUtil


כיתת שירות לבריחה ממחרוזות לצורך מניפולציה נפוצה במחרוזות.

סיכום

בונים ציבוריים

StringUtil ()

שיטות ציבוריות

static String expand (String str, valueMap) expand (String str, valueMap)

הרחב את כל המשתנים במחרוזת נתונה עם הערכים שלהם במפה.

בונים ציבוריים

StringUtil

public StringUtil ()

שיטות ציבוריות

לְהַרְחִיב

public static String expand (String str, 
                 valueMap)

הרחב את כל המשתנים במחרוזת נתונה עם הערכים שלהם במפה.

Map<String, String> valueMap = new HashMap<>() {
   put("FOO", "trade");
   put("BAR", "federation");
 };
 String str = StringUtil.expand("${FOO}.${BAR}", valueMap);
 assert str.equals("trade.federation");
 

פרמטרים
str String : המקורString להרחבה

valueMap

החזרות
String את המפה עם השמות והערכים המשתנים