קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo


עוזר למידע התחיל.

סיכום

שדות

public Long mStartTime

public String mTestTag

בונים ציבוריים

InvocationStartedEventInfo (String testTag, Long startTime)
InvocationStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

שיטות ציבוריות

String toString ()

שדות

mStartTime

public Long mStartTime

mTestTag

0809 עיד 20

בונים ציבוריים

InvocationStartedEventInfo

public InvocationStartedEventInfo (String testTag, 
                Long startTime)

פרמטרים
testTag String

startTime Long

InvocationStartedEventInfo

public InvocationStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

פרמטרים
jsonObject JSONObject

זורק
JSONException

שיטות ציבוריות

toString

public String toString ()

החזרות
String