SubprocessExceptionParser

public class SubprocessExceptionParser
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.SubprocessExceptionParser


Pomocnik do obsługi danych wyjściowych wyjątków ze standardowych programów uruchamiających polecenia Tradefed.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

SubprocessExceptionParser ()

Metody publiczne

static String getPathFromStderr (String stderr)

Wyodrębnij ścieżkę do pliku serializowanego wyjątku.

static void handleStderrException ( CommandResult result)

Spróbuj wyodrębnić odpowiedni wyjątek ze stderr, jeśli nie, trzymaj się RuntimeException.

Konstruktory publiczne

SubprocessExceptionParser

public SubprocessExceptionParser ()

Metody publiczne

getPathFromStderr

public static String getPathFromStderr (String stderr)

Wyodrębnij ścieżkę do pliku serializowanego wyjątku.

Parametry
stderr String

Zwroty
String

handleStderrException

public static void handleStderrException (CommandResult result)

Spróbuj wyodrębnić odpowiedni wyjątek ze stderr, jeśli nie, trzymaj się RuntimeException.

Parametry
result CommandResult

Rzuty
DeviceNotAvailableException