Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

SubprocessExceptionParser

public class SubprocessExceptionParser
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.SubprocessExceptionParser


Standart Tradefed komut çalıştırıcılarından gelen istisna çıktısını işlemek için yardımcı.

Özet

Kamu inşaatçıları

SubprocessExceptionParser ()

Genel yöntemler

static String getPathFromStderr (String stderr)

Serileştirilmiş istisnanın dosya yolunu ayıklayın.

static void handleStderrException ( CommandResult result)

RuntimeException'a bağlı değilse, stderr'den uygun bir istisna çıkarmaya çalışın.

Kamu inşaatçıları

SubprocessExceptionParser

public SubprocessExceptionParser ()

Genel yöntemler

getPathFromStderr

public static String getPathFromStderr (String stderr)

Serileştirilmiş istisnanın dosya yolunu ayıklayın.

parametreler
stderr String

İadeler
String

handleStderrException

public static void handleStderrException (CommandResult result)

RuntimeException'a bağlı değilse, stderr'den uygun bir istisna çıkarmaya çalışın.

parametreler
result CommandResult

atar
DeviceNotAvailableException