קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

TestRecord מתורגמן

public class TestRecordInterpreter
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.util.TestRecordInterpreter


שירות להמרת פרוטו TestRecord לפורמט שניתן לטפל בו יותר בקלות ב- Tradefed.

סיכום

בונים ציבוריים

TestRecordInterpreter ()

שיטות ציבוריות

static CollectingTestListener interpreteRecord (TestRecordProto.TestRecord record)

המר את TestRecord ל- CollectingTestListener .

בונים ציבוריים

TestRecord מתורגמן

public TestRecordInterpreter ()

שיטות ציבוריות

interpreteRecord

public static CollectingTestListener interpreteRecord (TestRecordProto.TestRecord record)

המר את TestRecord ל- CollectingTestListener .

פרמטרים
record TestRecordProto.TestRecord : TestRecord מלא.

החזרות
CollectingTestListener CollectingTestListener מאוכלס עם התוצאות.