EmailMáy chủSức khỏeĐại lý

public class EmailHostHealthAgent
extends Object implements IHostHealthAgent

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.hostmetric.EmailHostHealthAgent


Triển khai IHostHealthAgent để gửi email từ báo cáo Giám sát máy chủ

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

EmailHostHealthAgent ()

Phương pháp công cộng

void emitValue (String name, long value, data) emitValue (String name, long value, data)

Phát ra một giá trị cho tên số liệu.

void flush ()

Xóa các số liệu được xếp hàng đợi.

Nhà thầu xây dựng công cộng

EmailMáy chủSức khỏeĐại lý

public EmailHostHealthAgent ()

Phương pháp công cộng

giá trị phát ra

public void emitValue (String name, 
        long value, 
         data)

Phát ra một giá trị cho tên số liệu. Giá trị được xếp hàng đợi và tải lên khi IHostHealthAgent#flush được gọi.

Thông số
name String : tên số liệu

value long : một giá trị số liệu

data : dữ liệu được liên kết với giá trị số liệu

tuôn ra

public void flush ()

Xóa các số liệu được xếp hàng đợi.