Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

IHostMonitor

public interface IHostMonitor

com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostMonitor


Interfejs do wysyłania danych hosta

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class IHostMonitor.HostDataPoint

Klasa ogólna dla danych, które mają być raportowane.

enum IHostMonitor.HostMetricType

Metody publiczne

abstract void addHostEvent ( IHostMonitor.HostMetricType tag, IHostMonitor.HostDataPoint event)

Metoda, która zostanie wywołana w celu dodania specjalnego zdarzenia do wysłania.

abstract void start ()

Metoda, która zostanie wywołana po ustawieniu wszystkich pól @Option monitora.

abstract void terminate ()

Metoda, która zostanie wywołana w celu zatrzymania monitora hosta.

Metody publiczne

addHostEvent

public abstract void addHostEvent (IHostMonitor.HostMetricType tag, 
                IHostMonitor.HostDataPoint event)

Metoda, która zostanie wywołana w celu dodania specjalnego zdarzenia do wysłania.

Parametry
tag IHostMonitor.HostMetricType

event IHostMonitor.HostDataPoint

początek

public abstract void start ()

Metoda, która zostanie wywołana po ustawieniu wszystkich pól @Option monitora.

zakończyć

public abstract void terminate ()

Metoda, która zostanie wywołana w celu zatrzymania monitora hosta.