จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

IHostMonitor

public interface IHostMonitor

com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostMonitor


อินเทอร์เฟซสำหรับส่งข้อมูลโฮสต์

สรุป

คลาสที่ซ้อนกัน

class IHostMonitor.HostDataPoint

คลาสทั่วไปสำหรับข้อมูลที่จะรายงาน

enum IHostMonitor.HostMetricType

วิธีการสาธารณะ

abstract void addHostEvent ( IHostMonitor.HostMetricType tag, IHostMonitor.HostDataPoint event)

วิธีการที่จะเรียกเพิ่มกิจกรรมพิเศษที่จะส่ง

abstract void start ()

เมธอดที่จะถูกเรียกหลังจากตั้งค่าฟิลด์ @Option ของ Monitor ทั้งหมดแล้ว

abstract void terminate ()

เมธอดที่จะเรียกหยุด Host Monitor

วิธีการสาธารณะ

addHostEvent

public abstract void addHostEvent (IHostMonitor.HostMetricType tag, 
                IHostMonitor.HostDataPoint event)

วิธีการที่จะเรียกเพิ่มกิจกรรมพิเศษที่จะส่ง

พารามิเตอร์
tag IHostMonitor.HostMetricType

event IHostMonitor.HostDataPoint

เริ่ม

public abstract void start ()

เมธอดที่จะถูกเรียกหลังจากตั้งค่าฟิลด์ @Option ของ Monitor ทั้งหมดแล้ว

ยุติ

public abstract void terminate ()

เมธอดที่จะเรียกหยุด Host Monitor