JSONFileKeyStoreFactory

public class JSONFileKeyStoreFactory
extends Object implements IKeyStoreFactory

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.keystore.JSONFileKeyStoreFactory


Implementacja fabryki kluczy JSON, która zapewnia JSONFileKeyStoreClient umożliwiający dostęp do pliku magazynu kluczy JSON.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

JSONFileKeyStoreFactory ()

Metody publiczne

IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tworzy klienta magazynu kluczy do pobierania wartości z magazynu kluczy.

void setHostName (String hostName)

Metoda pomocnicza używana do ustawiania nazwy hosta.

Konstruktorzy publiczni

JSONFileKeyStoreFactory

public JSONFileKeyStoreFactory ()

Metody publiczne

utwórzKeyStoreClient

public IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tworzy klienta magazynu kluczy do pobierania wartości z magazynu kluczy.

Zwroty
IKeyStoreClient IKeyStoreClient

Rzuca
KeyStoreException

ustawNazwęHosta

public void setHostName (String hostName)

Metoda pomocnicza używana do ustawiania nazwy hosta. Używany do testów.

Parametry
hostName String : do użycia jako nazwa hosta.