JSONFileKeyStoreFactory

public class JSONFileKeyStoreFactory
extends Object implements IKeyStoreFactory

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.keystore.JSONFileKeyStoreFactory


Implementacja fabryki JSON KeyStore, która zapewnia JSONFileKeyStoreClient do uzyskiwania dostępu do pliku magazynu kluczy JSON.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

JSONFileKeyStoreFactory ()

Metody publiczne

IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tworzy klienta magazynu kluczy do pobierania wartości z magazynu kluczy.

void setHostName (String hostName)

Metoda pomocnicza używana do ustawiania nazwy hosta.

Konstruktory publiczne

JSONFileKeyStoreFactory

public JSONFileKeyStoreFactory ()

Metody publiczne

utwórz klienta magazynu kluczy

public IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tworzy klienta magazynu kluczy do pobierania wartości z magazynu kluczy.

Zwroty
IKeyStoreClient IKeyStoreClient

Rzuty
KeyStoreException

ustaw nazwę hosta

public void setHostName (String hostName)

Metoda pomocnicza używana do ustawiania nazwy hosta. Używany do testowania.

Parametry
hostName String : do użycia jako nazwa hosta.