IKeyStoreFactory

public interface IKeyStoreFactory

com.android.tradefed.util.keystore.IKeyStoreFactory


Fabryka do tworzenia IKeyStoreClient .

Streszczenie

Metody publiczne

abstract IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tworzy klienta magazynu kluczy do pobierania wartości z magazynu kluczy.

Metody publiczne

utwórz klienta magazynu kluczy

public abstract IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tworzy klienta magazynu kluczy do pobierania wartości z magazynu kluczy.

Zwroty
IKeyStoreClient IKeyStoreClient

Rzuty
KeyStoreException za wszelkie błędy w tworzeniu klienta magazynu kluczy.