StubKeyStoreFactory

public class StubKeyStoreFactory
extends Object implements IKeyStoreFactory

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.keystore.StubKeyStoreFactory


Domyślna implementacja kodu pośredniczącego dla KeyStore Factory

Streszczenie

Konstruktory publiczne

StubKeyStoreFactory ()

Metody publiczne

IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tworzy klienta magazynu kluczy do pobierania wartości z magazynu kluczy.

Konstruktory publiczne

StubKeyStoreFactory

public StubKeyStoreFactory ()

Metody publiczne

utwórz klienta magazynu kluczy

public IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tworzy klienta magazynu kluczy do pobierania wartości z magazynu kluczy.

Zwroty
IKeyStoreClient IKeyStoreClient

Rzuty
KeyStoreException