Fabryka StubKeyStore

public class StubKeyStoreFactory
extends Object implements IKeyStoreFactory

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.keystore.StubKeyStoreFactory


Domyślna implementacja kodu pośredniczącego dla fabryki KeyStore

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

StubKeyStoreFactory ()

Metody publiczne

IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tworzy klienta magazynu kluczy do pobierania wartości z magazynu kluczy.

Konstruktorzy publiczni

Fabryka StubKeyStore

public StubKeyStoreFactory ()

Metody publiczne

utwórzKeyStoreClient

public IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tworzy klienta magazynu kluczy do pobierania wartości z magazynu kluczy.

Zwroty
IKeyStoreClient IKeyStoreClient

Rzuca
KeyStoreException