HttpHelper.RequestRunnable

public abstract class HttpHelper.RequestRunnable
extends Object implements IRunUtil.IRunnableResult

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.net.HttpHelper.RequestRunnable


قابل للتشغيل لإجراء الطلبات باستخدام IRunUtil#runEscalatingTimedRetry(long, long, long, long, IRunnableResult) .

ملخص

المقاولين العامة

RequestRunnable (String url)

الأساليب العامة

void cancel ()

إلغاء العملية.

Exception getException ()

إرجاع Exception الأخير الذي حدث عند تنفيذ التشغيل ().

String getResponse ()
String getUrl ()

الأساليب المحمية

void setException (Exception e)
void setResponse (String response)

المقاولين العامة

طلب قابل للتشغيل

public RequestRunnable (String url)

حدود
url String

الأساليب العامة

يلغي

public void cancel ()

إلغاء العملية.

getException

public Exception getException ()

إرجاع Exception الأخير الذي حدث عند تنفيذ التشغيل ().

عائدات
Exception

تحصل على رد

public String getResponse ()

عائدات
String

getUrl

public String getUrl ()

عائدات
String

الأساليب المحمية

setException

protected void setException (Exception e)

حدود
e Exception

setResponse

protected void setResponse (String response)

حدود
response String