קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

תקציר XmlParser.ParseException

public static class AbstractXmlParser.ParseException
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.util.xml.AbstractXmlParser.ParseException


נזרק אם לא ניתן היה לנתח קלט XML

סיכום

בונים ציבוריים

ParseException (Throwable cause)

בונים ציבוריים

ParseException

public ParseException (Throwable cause)

פרמטרים
cause Throwable