สตริงเวอร์ชันที่อนุญาตสำหรับ Android 12

ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 3.2.2 ของ ข้อกำหนดความเข้ากันได้ของ Android 12 เฉพาะบางสตริงเท่านั้นที่อนุญาตสำหรับคุณสมบัติของระบบ android.os.Build.VERSION.RELEASE เหตุผลก็คือแอปพลิเคชันและเว็บไซต์อาจใช้ค่าที่คาดการณ์ได้สำหรับสตริงนี้ และเพื่อให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถระบุเวอร์ชันของ Android ที่ทำงานบนอุปกรณ์ของตนได้อย่างง่ายดายและเชื่อถือได้

เนื่องจากซอฟต์แวร์ Android รุ่นต่อๆ มาอาจแก้ไขสตริงนี้ แต่จะไม่เปลี่ยนลักษณะการทำงานของ API ใดๆ การเผยแพร่ดังกล่าวอาจไม่มาพร้อมกับเอกสารข้อกำหนดความเข้ากันได้ฉบับใหม่ หน้านี้แสดงรายการเวอร์ชันที่ระบบที่ใช้ Android 12 อนุญาต ค่าเดียวที่อนุญาตสำหรับ android.os.Build.VERSION.RELEASE สำหรับ Android 12 คือ:

  • 12