Dozwolone ciągi wersji dla Androida 13, Dozwolone ciągi wersji dla Androida 13

Jak opisano w sekcji 3.2.2 definicji zgodności systemu Android 13 , tylko niektóre ciągi są dozwolone dla właściwości systemowej android.os.Build.VERSION.RELEASE . Powodem tego jest to, że aplikacje i strony internetowe mogą polegać na przewidywalnych wartościach tego ciągu, dzięki czemu użytkownicy końcowi mogą łatwo i niezawodnie identyfikować wersję Androida działającą na ich urządzeniach.

Ponieważ kolejne wersje oprogramowania dla systemu Android mogą zmieniać ten ciąg znaków, ale nie zmieniać zachowania interfejsu API, takim wersjom może nie towarzyszyć nowy dokument definicji zgodności. Ta strona zawiera listę wersji, które są dozwolone w systemie opartym na systemie Android 13. Jedyne dozwolone wartości dla android.os.Build.VERSION.RELEASE dla Androida 13 to:

  • 13