เอกสารคำจำกัดความความเข้ากันได้ล่าสุด (CDD)

สำหรับรายการ CDD ทั้งหมด รวมถึง CDD ล่าสุด โปรดดู เอกสารคำจำกัดความความเข้ากันได้ของ Android