תכונות ועדכונים חדשים משוחררים באופן קבוע. בדוק את המיקום הזה למידע נוסף.
הערות מוצר
למד על התכונות במהדורת Android האחרונה
אבטחה
למד על עדכוני האבטחה האחרונים לאבטחת המכשיר שלך.
תאימות
עקוב אחר מסמך מכשיר התאימות הנוכחי כדי לוודא שהמכשיר שלך תואם למהדורה האחרונה.
עדכוני האתר
זהה את השינויים האחרונים באתר תיעוד זה.