Tìm hiểu thêm về hệ điều hành hỗ trợ các thiết bị Android trên toàn thế giới.
Tìm hiểu những tính năng mới của hệ điều hành Android.
Từ các khối xây dựng cơ bản của thiết bị Android đến các tính năng phức tạp, nâng cao hơn, hãy tìm hiểu về tất cả các cách bạn có thể tùy chỉnh Hệ điều hành Android. ,Từ các khối xây dựng cơ bản của thiết bị Android đến các tính năng phức tạp, nâng cao hơn, hãy tìm hiểu về tất cả các cách bạn có thể tùy chỉnh Hệ điều hành Android.
Để cung cấp cho người dùng Android trải nghiệm mạch lạc khi họ sử dụng thiết bị của bạn cùng với các thiết bị Android khác trong hệ sinh thái, hãy áp dụng các tiêu chuẩn đã thiết lập này vào quá trình triển khai Android của bạn.
Thiết bị Android
Ngoài các thiết bị di động, hệ điều hành Android còn đóng vai trò là nền tảng cho các mạng doanh nghiệp và thiết bị giải trí hợp nhất.
Tài liệu tham khảo
Xem tài liệu tham khảo API về các API và khung có sẵn cho HĐH Android, bao gồm HIDL, HAL và Trade Fed.