Tìm hiểu thêm về hệ điều hành hỗ trợ các thiết bị Android trên khắp thế giới.
Từ các khối xây dựng cơ bản của thiết bị Android đến các tính năng nâng cao, phức tạp hơn, hãy tìm hiểu về tất cả các cách bạn có thể tùy chỉnh hệ điều hành Android.
Để cung cấp cho người dùng Android của bạn trải nghiệm nhất quán khi họ sử dụng thiết bị của bạn cùng với các thiết bị Android khác trong hệ sinh thái, hãy áp dụng các tiêu chuẩn đã thiết lập này để triển khai Android của bạn.
Thiết bị Android
Ngoài các thiết bị di động, HĐH Android đóng vai trò là nền tảng cho các mạng công ty và thiết bị giải trí hợp nhất.
Tài liệu tham khảo
Xem tài liệu tham chiếu API để biết các API và khuôn khổ có sẵn cho hệ điều hành Android, bao gồm HIDL, HAL và Trade Fed.