btgatt_test_params_t স্ট্রাকট রেফারেন্স

btgatt_test_params_t স্ট্রাকট রেফারেন্স

#include < bt_gatt_client.h >

ডেটা ক্ষেত্র

bt_bdaddr_t * bda1
bt_uuid_t * uuid1
uint16_t u1
uint16_t u2
uint16_t u3
uint16_t u4
uint16_t u5

বিস্তারিত বিবরণ

bt_gatt_client.h ফাইলের 88 নম্বর লাইনে সংজ্ঞা।

ফিল্ড ডকুমেন্টেশন

bt_bdaddr_t* bda1

bt_gatt_client.h ফাইলের 90 লাইনে সংজ্ঞা।

uint16_t u1

bt_gatt_client.h ফাইলের 92 লাইনে সংজ্ঞা।

uint16_t u2

bt_gatt_client.h ফাইলের 93 নম্বর লাইনে সংজ্ঞা।

uint16_t u3

bt_gatt_client.h ফাইলের 94 লাইনে সংজ্ঞা।

uint16_t u4

bt_gatt_client.h ফাইলের 95 লাইনে সংজ্ঞা।

uint16_t u5

bt_gatt_client.h ফাইলের 96 লাইনে সংজ্ঞা।

bt_uuid_t * uuid1

bt_gatt_client.h ফাইলের 91 লাইনে সংজ্ঞা।


এই কাঠামোর জন্য ডকুমেন্টেশন নিম্নলিখিত ফাইল থেকে তৈরি করা হয়েছিল: