gralloc_module_t مرجع الهيكل

gralloc_module_t مرجع الهيكل

#include < gralloc.h >

حقول البيانات

البنية hw_module_t شائع
كثافة العمليات (* RegisterBuffer )(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t Handle)
كثافة العمليات (* unregisterBuffer )(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t Handle)
كثافة العمليات (* قفل )(هيكل gralloc_module_t const *module، مقبض buffer_handle_t، استخدام int، int l، int t، int w، int h، void **vaddr)
كثافة العمليات (* فتح ) (بنية gralloc_module_t const *module، مقبض buffer_handle_t)
كثافة العمليات (* تنفيذ ) (struct gralloc_module_t const *module, int Operation,...)
كثافة العمليات (* lock_ycbcr )(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t Handle, int use, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr *ycbcr)
كثافة العمليات (* lockAsync )(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t Handle, int use, int l, int t, int w, int h, void **vaddr, intencingFd)
كثافة العمليات (* unlockAsync )(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t Handle, int *fenceFd)
كثافة العمليات (* lockAsync_ycbcr )(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t Handle, int use, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr *ycbcr, intencingFd)
فارغ * محفوظة_بروك [3]

وصف تفصيلي

يجب أن تحتوي كل وحدة أجهزة على بنية بيانات تسمى HAL_MODULE_INFO_SYM ويجب أن تبدأ حقول بنية البيانات هذه بـ hw_module_t متبوعة بمعلومات محددة عن الوحدة.

التعريف في السطر 155 من الملف gralloc.h .

التوثيق الميداني

البنية hw_module_t المشتركة

التعريف في السطر 156 من الملف gralloc.h .

int(* lock)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t Handle, int use, int l, int t, int w, int h, void **vaddr)

التعريف في السطر 226 من الملف gralloc.h .

int(* lock_ycbcr)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t Handle, int use, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr *ycbcr)

التعريف في السطر 265 من الملف gralloc.h .

int(* lockAsync)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t Handle, int use, int l, int t, int w, int h, void **vaddr, intencingFd)

التعريف في السطر 280 من الملف gralloc.h .

int(* lockAsync_ycbcr)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t Handle, int use, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr *ycbcr, intencingFd)

التعريف في السطر 310 من الملف gralloc.h .

int(* أداء)(struct gralloc_module_t const *module, int Operation,...)

التعريف في السطر 242 من الملف gralloc.h .

int(* RegisterBuffer)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t Handle)

التعريف في السطر 173 من الملف gralloc.h .

باطلة* محفوظة_بروك[3]

التعريف في السطر 316 من الملف gralloc.h .

int(* unlock)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t Handle)

التعريف في السطر 237 من الملف gralloc.h .

int(* unlockAsync)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t Handle, int *fenceFd)

التعريف في السطر 296 من الملف gralloc.h .

int(* unregisterBuffer)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t Handle)

التعريف في السطر 188 من الملف gralloc.h .


تم إنشاء وثائق هذه البنية من الملف التالي:
  • الأجهزة/libhardware/تشمل/الأجهزة/ gralloc.h