hub_app_info Informacje o strukturze

hub_app_info Informacje o strukturze

#include < context_hub.h >

Pola danych

struktura hub_app_name_t Nazwa aplikacji
uint32_t wersja
uint32_t liczba_mem_zakresów
struktura mem_range_t użycie_pamięci [2]

szczegółowy opis

Definicja w linii 138 pliku kontekst_hub.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hub_app_name_t nazwa_aplikacji

Definicja w linii 139 pliku kontekst_hub.h .

struktura mem_range_t mem_usage[2]

Definicja w linii 142 pliku kontekst_hub.h .

uint32_t num_mem_ranges

Definicja w linii 141 pliku kontekst_hub.h .

wersja uint32_t

Definicja w linii 140 pliku kontekst_hub.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: