קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ClusterBuildInfo

public class ClusterBuildInfo
extends FolderBuildInfo

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.FolderBuildInfo
com.android.tradefed.cluster.ClusterBuildInfo


מחלקה IBuildInfo לבניית צינורות מ- TFC.

סיכום

בונים ציבוריים

ClusterBuildInfo (File rootDir, String buildId, String buildName)

בונים ציבוריים

ClusterBuildInfo

public ClusterBuildInfo (File rootDir, 
        String buildId, 
        String buildName)

פרמטרים
rootDir File

buildId String

buildName String