จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ConfigurationDef.ConfigObjectDef

public static class ConfigurationDef.ConfigObjectDef
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationDef.ConfigObjectDef


อ็อบเจ็กต์ที่เก็บข้อมูลสำหรับ className และหมายเลขลักษณะที่มี (เช่นถ้า config มีอ็อบเจ็กต์เดียวกันสองครั้งอันแรกจะมีหมายเลขลักษณะแรก)