Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
This page was translated by the Cloud Translation API.
Switch to English

ดัชนีคลาส

นี่คือคลาส API ดู แพ็คเกจ API ทั้งหมด

AaptParser คลาสที่ดึงข้อมูลจาก apk โดยแยกวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ 'aapt dump badging'
AaptParser.AaptVersion Enum ของตัวเลือกสำหรับเวอร์ชัน AAPT ที่ใช้ในการแยกวิเคราะห์ไฟล์ APK
AbiFormatter คลาสยูทิลิตี้สำหรับ abi
AbstractXmlParser คลาสฐานผู้ช่วยสำหรับการแยกวิเคราะห์ไฟล์ xml
AbstractXmlParser.ParseException โยนหากไม่สามารถแยกวิเคราะห์อินพุต XML ได้
AcloudConfigParser คลาสตัวช่วยที่แยกวิเคราะห์การกำหนดค่า Acloud (ใช้เพื่อเริ่มอินสแตนซ์อุปกรณ์ระบบคลาวด์)
AcloudConfigParser.AcloudKeys ชุดของคีย์ที่สามารถค้นหาได้จากการกำหนดค่า
ActivityStatusChecker ตัวตรวจสอบสถานะสำหรับกิจกรรมที่เหลืออยู่ที่ส่วนท้ายของโมดูล
AggregatePostProcessor ตัวรวบรวมเมตริกที่ให้ค่าต่ำสุดสูงสุดค่าเฉลี่ยความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับเมตริกตัวเลขที่รวบรวมระหว่างการทดสอบการทำซ้ำหลายครั้งโดยถือว่าค่าเหล่านี้เป็นสองเท่า
AltDirBehavior enum เพื่อกำหนดพฤติกรรมของไดเร็กทอรีทางเลือกสำหรับตัวติดตั้ง / ตัวผลักทดสอบสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

AppBuildInfo IBuildInfo ที่แสดงถึงแอปพลิเคชัน Android และชุดทดสอบ
AppDeviceBuildInfo คลาสนี้เลิกใช้แล้ว ใช้ IDeviceBuildInfo โดยตรง
AppVersionFetcher คลาสยูทิลิตี้เพื่อรับสตริงเวอร์ชันแอปจากอุปกรณ์
AppVersionFetcher.AppVersionInfo ประเภทข้อมูลเวอร์ชันของแอป
ArgsOptionParser เติมช่อง Option จากอาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งที่แยกวิเคราะห์
ATestFileSystemLogSaver คลาส LogSaver นี้ถูกใช้โดย ATest เพื่อบันทึกล็อกในพา ธ ที่ระบุ
AutoLogCollector การแจงนับที่อธิบายว่าตัวเก็บรวบรวมใดที่สายรัดสามารถจัดการได้โดยอัตโนมัติ
AutomatedReporters คลาสที่กำหนดการทำแผนที่จากผู้สื่อข่าวอัตโนมัติของ Tradefed
AveragePostProcessor การใช้งานโพสต์โปรเซสเซอร์ที่คำนวณค่าเฉลี่ยของรายการเมตริก

พื้นหลังอุปกรณ์การกระทำ รันคำสั่งบนอุปกรณ์ที่กำหนดโดยทำซ้ำตามความจำเป็นจนกว่าการดำเนินการจะถูกยกเลิก
BaseDeviceMetricCollector การใช้งานพื้นฐานของ IMetricCollector ที่อนุญาตให้เริ่มและหยุดการรวบรวมบน onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) และ ERROR(/#onTestRunEnd(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData,Map))
BaseLeveledLogOutput การใช้งานพื้นฐานสำหรับ ILeveledLogOutput ที่อนุญาตให้กรองแท็กบางแท็กตามชื่อหรือส่วนประกอบ
BaseModuleController การใช้งานพื้นฐานของ IModuleController ที่ควรนำไปใช้เพื่อตรวจสอบว่าโมดูลควรทำงานหรือไม่
BaseMultiTargetPreparer การใช้งานพื้นฐานของ IMultiTargetPreparer ที่อนุญาตให้ปิดใช้งานวัตถุ
BasePostProcessor IPostProcessor พื้นฐานที่ทุกการใช้งานควรขยาย
BaseRetryDecision การใช้งานฐานของ IRetryDecision
BaseStreamLogger <OS ขยาย OutputStream> ILeveledLogOutput ที่นำข้อความบันทึกไปยังสตรีมเอาต์พุตและไปยัง stdout
BaseTargetPreparer คลาสการใช้งานพื้นฐานสำหรับ ITargetPreparer ที่อนุญาตให้ควบคุมว่าอ็อบเจ็กต์ถูกปิดใช้งานหรือไม่
BaseTestSuite การทดสอบการเรียกใช้ชุดทดสอบความเข้ากันได้กับระบบชุดใหม่
ตัวควบคุมแบตเตอรี่ คลาสยูทิลิตี้ที่อนุญาตให้ควบคุมสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
BatteryRechargeDeviceRecovery อนุญาตให้เรียกใช้คำสั่งเมื่อระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์อยู่ภายใต้เกณฑ์ที่กำหนด
อุณหภูมิแบตเตอรี่
BatteryUnavailableDeviceRecovery ตัวตรวจสอบการกู้คืนที่จะทริกเกอร์การกำหนดค่าหากระดับแบตเตอรี่ไม่พร้อมใช้งาน
BinaryState Enum ใช้บันทึกสถานะเปิด / ปิดด้วย IGNORE no-op state
BluetoothUtils ฟังก์ชันยูทิลิตี้สำหรับการโทร BluetoothInstrumentation บนอุปกรณ์

Bluetooth ฝั่งอุปกรณ์รหัสเครื่องมือสามารถพบได้ใน AOSP ที่: frameworks/base/core/tests/bluetoothtests

BootstrapBuildProvider IDeviceBuildProvider ที่ bootstraps สร้างข้อมูลจากอุปกรณ์ทดสอบ

โดยทั่วไปจะใช้สำหรับอุปกรณ์ที่มีการสร้างจากภายนอกเช่น

BugreportCollector ITestInvocationListener แบบพาส - ท ITestInvocationListener ที่รวบรวมรายงานข้อผิดพลาดเมื่อเหตุการณ์ที่กำหนดได้เกิดขึ้นจากนั้นเรียก ITestInvocationListener#testLog บนลูกของมันหลังจากรวบรวมรายงานข้อผิดพลาดแต่ละครั้ง
BugreportCollector กรอง
BugreportCollector.Freq
BugreportCollector น
BugreportCollector. ยืนยัน เพรดิเคตแบบเต็มที่อธิบายว่าเมื่อใดควรจับรายงานข้อบกพร่อง
BugreportCollector. ความสัมพันธ์
BugreportCollector.SubPredicate
BugreportzOnFailureCollector รวบรวม bugreportz เมื่อกรณีทดสอบล้มเหลว
BuildInfo การใช้งาน IBuildInfo ที่ควรเชื่อมโยงกับ ITestDevice
BuildInfoRecorder ITargetPreparer ที่เขียนสร้างข้อมูลเมตาข้อมูลลงในไฟล์ที่ระบุ
BuildInfoUtil คลาส util เพื่อช่วยจัดการ IBuildInfo
BuildRetrievalError เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงขณะเรียกข้อมูลรุ่นสำหรับการทดสอบ
BuildTestsZipUtils คลาสผู้ช่วยสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ zip ที่สร้างโดยระบบสร้าง Android
BulkEmailer ยูทิลิตี้ผู้ส่งอีเมลที่อนุญาตให้มีการกำหนดค่าต่อไปนี้: ช่วงเวลาที่ส่งขนาดการส่งข้อมูลเริ่มต้นผู้รับและข้อความจำนวนทั้งหมด
BundletoolUtil คลาสยูทิลิตี้ที่ใช้บรรทัดคำสั่ง bundletool เพื่อติดตั้ง. apk บน deivce

CircularAtraceUtil ยูทิลิตี้ atrace ที่พัฒนาขึ้นเพื่อระบุสาเหตุหลักของ ANR ในระหว่างการทดสอบ Monkey
CircularByteArray โครงสร้างข้อมูลสำหรับการเก็บอาร์เรย์ขนาดคงที่ซึ่งทำงานเป็นบัฟเฟอร์วงกลมและติดตามผลรวมของค่าทั้งหมดในอาร์เรย์
ClassNotFoundConfigurationException ConfigurationException เมื่อไม่พบคลาสของอ็อบเจ็กต์
ClassPathScanner ค้นหารายการบน classpath
ClassPathScanner.ClassNameFilter IClassPathFilter ที่กรองและแปลงชื่อคลาส java
ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter ClassNameFilter ที่ปฏิเสธคลาสภายใน
ClassPathScanner.IClassPathFilter ตัวกรองสำหรับเส้นทางเข้าคลาสพา ธ

มีลวดลายหลังจาก FileFilter

ClusterBuildInfo คลาส IBuildInfo สำหรับ IBuildInfo จาก TFC
ClusterBuildProvider IBuildProvider เพื่อดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลการทดสอบ TFC
ClusterClient การใช้งาน IClusterClient สำหรับการโต้ตอบกับแบ็กเอนด์ TFC
ClusterCommand คลาสที่แสดงถึงงานที่ดึงมาจาก TF Cluster
ClusterCommand.RequestType
ClusterCommand.State สถานะของคำสั่งในคลัสเตอร์ TF
ClusterCommandConfigBuilder คลาสสำหรับสร้างไฟล์คอนฟิกูเรชันสำหรับคำสั่งคลัสเตอร์
ClusterCommandEvent คลาสสำหรับห่อหุ้มเหตุการณ์คำสั่งคลัสเตอร์ที่จะอัปโหลด
ClusterCommandEvent.Builder
ClusterCommandEvent.Type
ClusterCommandLauncher คลาส IRemoteTest เพื่อเรียกใช้คำสั่งจาก TFC ผ่านกระบวนการย่อย TF
ClusterCommandScheduler ICommandScheduler เพื่อรองรับ TFC (Tradefed Cluster)
ClusterCommandStatus คลาสที่แสดงถึงสถานะและเหตุผลในการยกเลิกสำหรับคำสั่งจาก TF Cluster
ClusterDeviceInfo คลาสสำหรับห่อหุ้มข้อมูลอุปกรณ์คลัสเตอร์ที่จะอัปโหลด
ClusterDeviceInfo.Builder
ClusterDeviceMonitor การใช้งาน IDeviceMonitor ที่รายงานผลลัพธ์ไปยังบริการ Tradefed Cluster
ClusterEventUploader <T ขยาย IClusterEvent > คลาส ClusterEventUploader ซึ่งอัปโหลด IClusterEvent ไปยัง TFC
ClusterHostEvent คลาสสำหรับห่อหุ้มเหตุการณ์โฮสต์คลัสเตอร์ที่จะอัปโหลด
ClusterHostEvent.Builder
ClusterHostEvent.HostEventType Enums ของเหตุการณ์โฮสต์ประเภทต่างๆ
ClusterHostUtil ฟังก์ชันการใช้งานแบบคงที่สำหรับ TF Cluster เพื่อรับอินสแตนซ์การกำหนดค่าส่วนกลางข้อมูลโฮสต์ ฯลฯ
ClusterLogSaver คลาส ILogSaver เพื่ออัปโหลดผลลัพธ์การทดสอบไปยัง TFC
ClusterLogSaver.FilePickingStrategy กลยุทธ์การเลือกไฟล์
ClusterOptions
CollectingByteOutputReceiver IShellOutputReceiver ซึ่งรวบรวมเอาต์พุตเชลล์ทั้งหมดเป็น byte[]
CollectingOutputReceiver IShellOutputReceiver ซึ่งรวบรวมเอาต์พุตเชลล์ทั้งหมดไว้ใน String เดียว
CollectingTestListener ITestInvocationListener ที่จะรวบรวมผลการทดสอบทั้งหมด
CollectorHelper ตัวช่วยในการดำเนินการ IMetricCollector บางอย่างที่จำเป็นในหลาย ๆ ที่
CommandFileParser Parser สำหรับไฟล์ที่มีชุดบรรทัดคำสั่ง
CommandFileParser.CommandLine
CommandOptions การติดตั้ง ICommandOptions
CommandRunner จุดเข้าใช้งาน TradeFederation ทางเลือกที่จะเรียกใช้คำสั่งที่ระบุในอาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งแล้วหยุดทำงาน
CommandRunner.ExitCode รหัสข้อผิดพลาดที่สามารถออกได้ด้วย
CommandScheduler ตัวกำหนดตารางเวลาสำหรับการรันคำสั่ง TradeFederation ในอุปกรณ์ทั้งหมดที่มี
CommandScheduler.HostState สถานะของโฮสต์ที่แตกต่างกัน
CommonLogRemoteFileUtil ยูทิลิตี้นี้อนุญาตให้หลีกเลี่ยงการทำซ้ำรหัสผ่านการแสดงอุปกรณ์ระยะไกลที่แตกต่างกันสำหรับตรรกะการดึงข้อมูลบันทึกระยะไกลของไฟล์ทั่วไป
CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry การแสดงรายการบันทึกที่รู้จักสำหรับอุปกรณ์ระยะไกล
ConditionPriorityBlockingQueue <T> คลาสเธรดปลอดภัยที่มีการดำเนินการเหมือน ERROR(/PriorityBlockingQueue) ที่สามารถดึงอ็อบเจ็กต์ที่ตรงกับเงื่อนไขบางอย่าง
ConditionPriorityBlockingQueue เสมอจับคู่ <T> ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher ที่ตรงกับวัตถุใด ๆ
ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher <T> อินเทอร์เฟซสำหรับการพิจารณาว่าองค์ประกอบตรงกับเงื่อนไขบางประเภทหรือไม่
ConfigCompletor การใช้งาน Completor สำหรับการกำหนดค่า TF ของเรา
การกำหนดค่า การใช้งาน IConfiguration เป็นรูปธรรมที่เก็บอ็อบเจ็กต์ config ที่โหลดไว้ในแผนที่
ConfigurationDef เก็บบันทึกของคอนฟิกูเรชันอ็อบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องและอ็อพชัน
ConfigurationDef.ConfigObjectDef อ็อบเจ็กต์ที่เก็บข้อมูลสำหรับ className และหมายเลขลักษณะที่มี (เช่นถ้า config มีอ็อบเจ็กต์เดียวกันสองครั้งอันแรกจะมีหมายเลขลักษณะแรก)
การกำหนดค่าโรงงาน โรงงานสำหรับสร้าง IConfiguration
ConfigurationFactory.ConfigLoader การใช้งาน IConfigDefLoader ที่ติดตามการกำหนดค่าที่รวมไว้จากการกำหนดค่ารูทเดียวและแสดงข้อยกเว้นในการรวมแบบวงกลม
ConfigurationUtil ฟังก์ชั่นยูทิลิตี้เพื่อจัดการไฟล์การกำหนดค่า
การกำหนดค่า YamlParser Parser สำหรับรูปแบบการกำหนดค่า Tradefed สไตล์ YAML
คอนโซล คอนโซล TradeFederation หลักที่ให้ผู้ใช้มีอินเทอร์เฟซในการโต้ตอบ

ปัจจุบันรองรับการทำงานเช่น

  • เพิ่มคำสั่งเพื่อทดสอบ
  • แสดงรายการอุปกรณ์และสถานะของอุปกรณ์
  • รายการการเรียกใช้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
  • รายการคำสั่งในคิว
  • บันทึกการเรียกใช้การถ่ายโอนข้อมูลไปยังไฟล์ / stdout
  • ปิดตัวลง
Console.ArgRunnable <T> Runnable ด้วยวิธีการ run ที่สามารถใช้อาร์กิวเมนต์ได้
Console.CaptureList ประเภทความสะดวกสำหรับ List<List<String>>
ConsoleReaderOutputStream OutputStream ที่สามารถใช้เพื่อทำให้ System.out.print() เล่นได้ดีกับบัฟเฟอร์ ConsoleReader ของผู้ใช้
ConsoleResultReporter ผู้รายงานผลลัพธ์เพื่อพิมพ์ผลการทดสอบไปยังคอนโซล
CountingTestResultListener TestResultListener ที่ติดตามจำนวนการทดสอบทั้งหมดโดย TestStatus
ความคุ้มครอง แลกเปลี่ยนวัตถุเพื่อเก็บตัวเลือกความคุ้มครอง
ความคุ้มครองตัวเลือก Toolchain
CreateUserPreparer ผู้จัดเตรียมเป้าหมายสำหรับการสร้างผู้ใช้และทำความสะอาดในตอนท้าย

DebugHostLogOnFailureCollector ตัวรวบรวมที่จะรวบรวมและบันทึกล็อกฝั่งโฮสต์เมื่อเกิดกรณีทดสอบล้มเหลว
DefaultRemoteAndroidTestRunner ส่วนขยายของ ddmlib RemoteAndroidTestRunner เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับกรณีการใช้งาน Tradefed
DefaultTestsZipInstaller การใช้งานโปรแกรมติดตั้ง zip การทดสอบเริ่มต้น
DelegatedInvocationExecution InvocationExecution ซึ่งมอบหมายการดำเนินการให้กับไบนารี Tradefed อื่น
การพึ่งพา ผู้ให้บริการประเภทใหม่ที่อนุญาตให้รับการอ้างอิงทั้งหมดสำหรับการทดสอบ
DeviceAllocationResult แสดงผลลัพธ์ของความพยายามในการจัดสรรสำหรับคำสั่ง
DeviceBatteryLevelChecker IRemoteTest ที่ตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่ขั้นต่ำและรอให้แบตเตอรี่ถึงเกณฑ์การชาร์จที่สองหากไม่มีประจุต่ำสุด
DeviceBuildDescriptor คลาส wrapper สำหรับ IBuildInfo ที่มีเมธอดตัวช่วยในการดึงข้อมูลการสร้างแพลตฟอร์มอุปกรณ์
DeviceBuildInfo IBuildInfo ที่แสดงถึงการสร้างอุปกรณ์ Android ที่สมบูรณ์และ (เป็นทางเลือก) การทดสอบ
DeviceBuildInfoBootStrapper ITargetPreparer ที่แทนที่ฟิลด์ข้อมูลการสร้างด้วยแอตทริบิวต์ที่อ่านจากอุปกรณ์

สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการทดสอบอุปกรณ์ที่มีโครงสร้างที่สร้างจากแหล่งภายนอก (เช่น

DeviceBuildInfoInjector ITargetPreparer ที่แทรกข้อมูลเมตาของ DeviceBuildDescriptor ลงใน IBuildInfo
DeviceCleaner ทำการรีบูตหรือฟอร์แมตเป็นการดำเนินการล้างข้อมูลหลังการทดสอบและเลือกปิดหน้าจอ
DeviceCleaner.CleanupAction
DeviceCleaner.PostCleanupAction
DeviceConcurrentUtil มีวิธีการยูทิลิตี้และคลาสสำหรับการดำเนินการคำสั่งด้านอุปกรณ์พร้อมกัน

ใช้ ERROR(/ExecutorService) เพื่อรันคำสั่งที่ใช้เป็น ShellCommandCallable และใช้ ERROR(/#joinFuture(String,Future,long)) สำหรับการซิงโครไนซ์กับ ERROR(/Future) ตามที่ส่งกลับโดย ERROR(/ExecutorService) สำหรับการดำเนินการคำสั่ง

DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable <V> ERROR(/Callable) ที่รวมรายละเอียดของการเรียกใช้คำสั่งเชลล์บน ITestDevice
DeviceConfigurationHolder การใช้งาน IDeviceConfiguration เป็นรูปธรรมที่เก็บอ็อบเจ็กต์คอนฟิกูเรชันอุปกรณ์ที่โหลดไว้ในแอ็ตทริบิวต์
DeviceDiagTest การทดสอบที่วินิจฉัยอุปกรณ์ที่สามารถเรียกใช้การทดสอบได้
DeviceFailedToBootError โยนหากอุปกรณ์ไม่สามารถบู๊ตได้หลังจากถูกแฟลชด้วยบิลด์
DeviceFeatureModuleController ตัวควบคุมโมดูลที่จะไม่ทำการทดสอบเมื่อไม่รองรับคุณสมบัติบางอย่าง
DeviceFileReporter คลาสยูทิลิตี้ที่ตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับไฟล์และส่งไปยัง ITestInvocationListener#testLog(String, LogDataType, InputStreamSource) หากพบ
DeviceFlashPreparer ITargetPreparer ที่กะพริบภาพบนฮาร์ดแวร์ Android ที่มีอยู่จริง
DeviceFlashPreparer.EncryptionOptions ตัวเลือกมากมายสำหรับจัดการการเข้ารหัสของอิมเมจข้อมูลผู้ใช้
DeviceFolderBuildInfo IDeviceBuildInfo ที่ยังมี build artifacts อื่น ๆ ที่อยู่ในไดเร็กทอรีบนระบบไฟล์โลคัล
DeviceImageZipFlashingTargetPreparer ผู้จัดเตรียมเป้าหมายที่กะพริบอุปกรณ์พร้อมภาพอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ในรูปแบบเฉพาะ
DeviceManager
DeviceManager.FastbootDevice การเป็นตัวแทนของอุปกรณ์ในโหมด Fastboot
DeviceMetricData วัตถุที่เก็บข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมโดยตัวรวบรวมเมตริก
DeviceMonitorMultiplexer คลาสพร็อกซีเพื่อเผยแพร่คำร้องขอไปยัง IDeviceMonitor หลายตัว
DeviceProperties นิยามค่าคงที่ทั่วไปสำหรับชื่อคุณสมบัติฝั่งอุปกรณ์
DeviceRecoveryModeUtil
DeviceSelectionOptions คอนเทนเนอร์สำหรับเกณฑ์การเลือกอุปกรณ์
DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType รองรับอุปกรณ์ตัวยึดตำแหน่งประเภทต่างๆที่เป็นไปได้
DeviceSettingChecker ตรวจสอบว่าการตั้งค่าอุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการทำงานของโมดูลหรือไม่
DeviceSetup ITargetPreparer ที่กำหนดค่าอุปกรณ์สำหรับการทดสอบตาม Option มีให้
DeviceStateMonitor คลาสตัวช่วยสำหรับการมอนิเตอร์สถานะของ IDevice
DeviceStorageStatusChecker ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีเนื้อที่ดิสก์เพียงพอสำหรับพาร์ติชันที่กำหนดหรือไม่
DeviceUnavailEmailResultReporter EmailResultReporter ที่จะส่งอีเมลเมื่อการเรียกใช้ล้มเหลวเนื่องจากอุปกรณ์ไม่มีข้อยกเว้น
DeviceUpdateTargetPreparer ITargetPreparer แบบนามธรรมที่ดูแลขั้นตอนทั่วไปเกี่ยวกับการอัปเดตอุปกรณ์ด้วยไฟล์อิมเมจของอุปกรณ์จากแหล่งภายนอก (ซึ่งตรงข้ามกับบริการ ITargetPreparer )
DirectedGraph <V> การนำกราฟที่ไม่ถ่วงน้ำหนักมาใช้โดยตรง
DynamicFileStubTest นี่คือการทดสอบที่แลกเปลี่ยนเพื่อทดสอบการแลกเปลี่ยนสามารถแก้ไขไฟล์ไดนามิกได้อย่างถูกต้อง
DynamicRemoteFileResolver คลาสที่ช่วยแก้ไขเส้นทางไปยังไฟล์ระยะไกล
DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader โหลดการใช้งาน IRemoteFileResolver

EmailResultReporter คลาสพื้นฐานของผู้รายงานผลลัพธ์อย่างง่ายที่ส่งอีเมลสำหรับผลการทดสอบ
EmmaXmlConstants ค่าคงที่ที่ใช้เมื่อแยกวิเคราะห์รายงาน emma xml
EnforceSeLinuxChecker ตัวตรวจสอบสถานะที่รับรองสถานะของ Selinux
ExistingBuildProvider IBuildProvider ที่ส่งกลับแล้วสร้าง IBuildInfo

FailureEmailResultReporter EmailResultReporter ที่ส่งการแจ้งเตือนหากเกิดความล้มเหลวในการทดสอบหรือการเรียกใช้ล้มเหลว
FakeTest การทดสอบปลอมที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ง่ายต่อการสร้างผลการทดสอบที่ทำซ้ำได้
FakeTestsZipFolder อุปกรณ์ทดสอบที่สร้างโฟลเดอร์การทดสอบที่คลายซิปปลอมตามรายการเนื้อหา
FakeTestsZipFolderItemType
FastbootDeviceFlasher คลาสที่ใช้ fastboot เพื่อแฟลชภาพบนฮาร์ดแวร์ Android ที่มีอยู่จริง
FastbootHelper คลาสตัวช่วยสำหรับการดำเนินการ fastboot
FastbootUpdateBootstrapPreparer ITargetPreparer ที่จัดลำดับไฟล์ที่ระบุ (bootloader, วิทยุ, zip อิมเมจของอุปกรณ์) ลงใน IDeviceBuildInfo เพื่อให้อุปกรณ์กระพริบด้วย FastbootDeviceFlasher จากนั้นฉีดแอตทริบิวต์อุปกรณ์หลังการบูตลงในข้อมูล IDeviceBuildInfo เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานผลลัพธ์
FileDownloadCache คลาสผู้ช่วยที่ดูแลระบบไฟล์ท้องถิ่น LRU cache ของไฟล์ที่ดาวน์โหลด
FileDownloadCacheFactory โรงงานสำหรับสร้าง FileDownloadCache
FileDownloadCacheWrapper คลาส wrapper ที่จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก FileDownloadCache ในขณะที่ใช้อินเทอร์เฟซ IFileDownloader
FileIdleMonitor ตรวจสอบไฟล์และเรียกใช้การเรียกกลับหากไม่มีการใช้งาน (เช่น
FileLogger ILeveledLogOutput ที่นำข้อความบันทึกไปยังไฟล์และไปยัง stdout
FileProtoResultReporter Proto Reporter ที่ทิ้ง TestRecord ลงในไฟล์
FilePullerDeviceMetricCollector BaseDeviceMetricCollector ที่รับฟังคีย์เมตริกที่มาจากอุปกรณ์และดึงเป็นไฟล์จากอุปกรณ์
FilePullerLogCollector Logger ของไฟล์ที่รายงานโดยฝั่งอุปกรณ์
FileSystemLogSaver บันทึกบันทึกลงในระบบไฟล์
FilteredResultForwarder แตกต่างจาก ResultForwarder เท่านั้นที่จะช่วยให้ allowlist ของ TestDescription มีการรายงาน
FixedByteArrayOutputStream ERROR(/OutputStream) ในหน่วยความจำ ERROR(/OutputStream) ที่เก็บข้อมูลได้สูงสุดเท่านั้น
FlashingResourcesParser คลาสที่แยกวิเคราะห์ไฟล์อิมเมจเสริมเวอร์ชันที่ต้องการซึ่งจำเป็นในการแฟลชอุปกรณ์
FlashingResourcesParser AndroidInfo typedef สำหรับ Map&lt;String, MultiMap&lt;String, String&gt;&gt; .
FlashingResourcesParser.Constraint อินเทอร์เฟซการกรองมีจุดประสงค์เพื่อให้ FlashingResourcesParser ละเว้นทรัพยากรบางอย่างที่อาจใช้
FolderBuildInfo การใช้ IFolderBuildInfo เป็น IFolderBuildInfo
FormattedGeneratorReporter Reporter ที่อนุญาตให้สร้างรายงานในรูปแบบเฉพาะ

GceAvdInfo โครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับอินสแตนซ์ GCE AVD ที่กำหนด
GceAvdInfo.GceStatus
GceManager ตัวช่วยที่จัดการการเรียก GCE เพื่อเริ่ม / หยุดและรวบรวมบันทึกจาก GCE
GceRemoteCmdFormatter คลาสยูทิลิตี้เพื่อจัดรูปแบบคำสั่งเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ gce ระยะไกล
GceRemoteCmdFormatter.ScpMode สามารถใช้ SCP เพื่อผลักหรือดึงไฟล์ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของ args
GceSshTunnelMonitor Thread Monitor สำหรับ Gce ssh tunnel
GCSBucketUtil ตัวจัดการไฟล์เพื่อดาวน์โหลดและอัปโหลดไฟล์จาก Google Cloud Storage (GCS)
GCSBucketUtil.GCSFileMetadata Wrapper อย่างง่ายสำหรับข้อมูลไฟล์ใน GCS
GCSCommon คลาสพื้นฐานสำหรับการดำเนินการ Gcs เช่นดาวน์โหลดและอัปโหลด
GCDownloaderHelper ตัวดาวน์โหลดสำหรับที่เก็บข้อมูล GCS ที่ดูแลแคชและแก้ไขการกำหนดค่าส่วนกลาง
GCSFileDownloader โปรแกรมดาวน์โหลดไฟล์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Cloud Storage (GCS)
GCSFileUploader โปรแกรมอัปโหลดไฟล์เพื่ออัปโหลดข้อมูลไฟล์ไปยัง Google Cloud Storage (GCS)
GCSHostResourceManager ดาวน์โหลดทรัพยากรโฮสต์จาก GCS (ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Google)
GcsRemoteFileResolver การใช้งาน IRemoteFileResolver ที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดจากที่เก็บข้อมูล GCS
GkiDeviceFlashPreparer ผู้จัดเตรียมเป้าหมายที่แฟลชอุปกรณ์ด้วยอิมเมจเคอร์เนลทั่วไปของ Android
GoogleApiClientUtil เครื่องมือสำหรับสร้างไคลเอ็นต์ Google API
GranularRetriableTestWrapper คลาส wrapper ทำงานบน IRemoteTest เพื่อแกรนูล IRemoteTest ในระดับ testcase
GsiDeviceFlashPreparer ผู้จัดเตรียมเป้าหมายที่กะพริบอุปกรณ์ด้วยอิมเมจระบบทั่วไปของ Android

HelloWorldMultiTargetPreparer ตัวอย่างการใช้งาน IMultiTargetPreparer
HistoryLogger TF History Logger บันทึกพิเศษที่มีเฉพาะบางเหตุการณ์เท่านั้น
HprofAllocSiteParser คลาสตัวช่วยในการแยกวิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนไซต์การจัดสรรของรายงาน hprof
HttpRemoteFileResolver การใช้งาน IRemoteFileResolver ที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดไฟล์ระยะไกลผ่าน http
HttpsRemoteFileResolver การใช้งาน IRemoteFileResolver ที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดไฟล์ระยะไกลผ่าน https

ผม

IAbiReceiver การทดสอบที่ต้องการ ABI ภายใต้การทดสอบ
IAppBuildInfo อินเทอร์เฟซนี้เลิกใช้แล้ว ใช้ IBuildInfo โดยตรง
IAutoRetriableTest อินเทอร์เฟซสำหรับ IRemoteTest ที่ไม่ใช้ ITestFilterReceiver แต่ยังคงต้องการสนับสนุนการลองซ้ำอัตโนมัติ
iBatteryInfo อินเทอร์เฟซที่กำหนดการโต้ตอบกับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
iBatteryInfo.BatteryState อธิบายสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ในปัจจุบัน
IBuildProvider รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างที่อยู่ระหว่างการทดสอบ
IBuildReceiver การทดสอบที่ต้องการการอ้างอิงถึงโครงสร้างภายใต้การทดสอบ
IClusterClient อินเทอร์เฟซสำหรับการโต้ตอบกับแบ็กเอนด์ TFC
IClusterEvent อินเทอร์เฟซสำหรับเหตุการณ์คลัสเตอร์ใด ๆ ที่จะอัปโหลดไปยัง TFC
IClusterEventUploader <T ขยาย IClusterEvent > อินเทอร์เฟซสำหรับ ClusterEventUploader
IClusterOptions อินเทอร์เฟซสำหรับรับอ็อพชันที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์
ICommandOptions คอนเทนเนอร์สำหรับตัวเลือกการดำเนินการสำหรับคำสั่ง
ICommandScheduler ตัวกำหนดตารางเวลาสำหรับการรันคำสั่ง TradeFederation
ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener Listener สำหรับเหตุการณ์การเรียกใช้เมื่อการเรียกเสร็จสมบูรณ์
ICompression ยุทธศาสตร์ อินเทอร์เฟซที่แสดงอัลกอริทึมการบีบอัดที่สามารถเลือกได้ที่รันไทม์
IConfiguration ข้อมูลการกำหนดค่าสำหรับการเรียกใช้ TradeFederation
IConfigurationFactory โรงงานสำหรับสร้าง IConfiguration s
IConfigurationReceiver อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายเพื่อแสดงวัตถุที่ยอมรับ IConfiguration
IDefaultObjectLoader อินเทอร์เฟซสำหรับการโหลดอ็อบเจ็กต์เริ่มต้นที่ควรเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดค่า YAML ของเรา
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration อ็อบเจ็กต์คอนฟิกูเรชันการโหลดเพื่อส่งผ่านข้อมูลไปยังตัวโหลด
IDeviceBuildInfo IBuildInfo ที่แสดงถึงการสร้างอุปกรณ์ Android ที่สมบูรณ์และ (เป็นทางเลือก) การทดสอบ
IDeviceBuildProvider IBuildProvider ที่ใช้ข้อมูลจาก ITestDevice เพื่อดึงข้อมูล ITestDevice
IDeviceConfiguration ส่วนต่อประสาน Device Configuration Holder
IDeviceFlasher ภาพอุปกรณ์กะพริบบนอุปกรณ์
IDeviceFlasher.UserDataFlashOption ตัวเลือกมากมายสำหรับการจัดการอิมเมจข้อมูลผู้ใช้
IDeviceManager อินเทอร์เฟซสำหรับจัดการชุดอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานสำหรับการทดสอบ
IDeviceManager.IFastbootListener ผู้ฟังสำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะ fastboot
IDeviceMonitor อินเทอร์เฟซสำหรับการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์
IDeviceMonitor.DeviceLister Runnable -like ที่ควรส่งคืนอุปกรณ์ที่รู้จักและสถานะ
IDeviceSelection อินเทอร์เฟซสำหรับเกณฑ์การเลือกอุปกรณ์
IDeviceTest อินเทอร์เฟซสำหรับอ็อบเจ็กต์ที่ต้องการการอ้างอิงถึง ITestDevice
IDisable อินเทอร์เฟซที่อธิบายอ็อบเจ็กต์ Tradefed ที่สามารถปิดใช้งานได้
IFileDownloader อินเทอร์เฟซสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ระยะไกล
IFlashingResourcesParser อินเทอร์เฟซสำหรับจัดเตรียมไฟล์ภาพเสริมในเวอร์ชันที่ต้องการซึ่งจำเป็นในการแฟลชอุปกรณ์
IFlashingResourcesRetriever อินเทอร์เฟซสำหรับการดึงไฟล์ภาพเสริมที่จำเป็นในการแฟลชอุปกรณ์
IFolderBuildInfo IBuildInfo แบบนามธรรมที่เรียบง่ายซึ่งมีสิ่งประดิษฐ์ของการสร้างอยู่ในไดเร็กทอรีระบบไฟล์ภายใน
IFormatterGenerator อินเทอร์เฟซที่อธิบายฟอร์แมตเตอร์สำหรับ SuiteResultHolder
iHostCleaner ทำความสะอาดโฮสต์หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น
IInvocationContextReceiver การทดสอบที่ต้องการอ้างอิงถึงบริบทของการเรียกใช้
IInvocationExecution อินเทอร์เฟซที่อธิบายการกระทำที่จะทำโดยเป็นส่วนหนึ่งของการร้องขอ
ILeveledLogOutput คลาสที่ใช้อินเทอร์เฟซนี้จัดเตรียมเมธอดที่จัดการกับการส่งออกข้อความบันทึก
ILogcatReceiver คลาสที่จัดเตรียมเอาต์พุตของ logcat ของอุปกรณ์เป็น InputStreamSource
ILogRegistry อินเทอร์เฟซสำหรับเครื่องตัดไม้แบบซิงเกิลตันของ ILogOutput ที่มัลติเพล็กซ์และจัดการตัวตัดไม้ที่แตกต่างกัน
ILogRegistry.EventType เหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการบันทึก
IMetricCollector อินเทอร์เฟซนี้จะถูกเพิ่มเป็นมัณฑนากรเมื่อรายงานผลการทดสอบเพื่อรวบรวมเมตริกที่ตรงกัน
IMetricCollectorReceiver อินเทอร์เฟซสำหรับ IRemoteTest ที่จะใช้งานหากต้องการรับรายชื่อของ IMetricCollector สำหรับการทดสอบ
IModuleController อินเทอร์เฟซสำหรับควบคุมว่าควรเรียกใช้โมดูลหรือไม่
IModuleController.RunStrategy Enum อธิบายถึงวิธีการทำงานของโมดูล
IModuleParameter อินเทอร์เฟซสำหรับพารามิเตอร์ของโมดูลห้องชุด
IMultiDeviceTest อินเทอร์เฟซนี้เลิกใช้แล้ว อินเทอร์เฟซนี้ถูกเก็บไว้ชั่วคราวเพื่อความเข้ากันได้ แต่ไม่ได้ใช้งานจริงอีก กรุณาอย่านำไปใช้
IMultiTargetPreparer เตรียมสภาพแวดล้อมการทดสอบสำหรับอุปกรณ์หลายเครื่องด้วยกัน
INativeDeviceTest อินเทอร์เฟซสำหรับอ็อบเจ็กต์ที่ต้องการการอ้างอิงถึง INativeDevice
IncidentReportCollector ดึงและประมวลผลรายงานเหตุการณ์ที่รายงานในฝั่งอุปกรณ์และรวบรวมรายงานเหตุการณ์ที่ฝั่งโฮสต์เมื่อสิ้นสุดการทดสอบหากกำหนดค่าให้ทำเช่นนั้น
InstallApexModuleTargetPreparer
InstantAppHandler ตัวจัดการสำหรับ ModuleParameters#INSTANT_APP
InstrumentationResultProtoParser วิเคราะห์โปรโตของผลการตรวจวัดที่รวบรวมระหว่างการทดสอบเครื่องมือวัดและแจ้งให้ ITestRunListener ทราบถึงผลลัพธ์
InvocationContext การใช้งาน IInvocationContext ทั่วไป
InvocationExecution คลาสที่อธิบายขั้นตอนการเรียกใช้ทั้งหมด: build download, target_prep, รันการทดสอบ, ล้างข้อมูล
InvocationFailureEmailResultReporter EmailResultReporter ที่สามารถ จำกัด การแจ้งเตือนเฉพาะการเรียกใช้ล้มเหลว
InvocationScope ขอบเขตการเรียกใช้ Tradefed รายการเดียว
InvocationScoped
InvocationScopeModule โมดูล Guice ที่สามารถใช้ที่ใดก็ได้ในการเรียกใช้ TF เพื่อร้องขออ็อบเจ็กต์ที่รองรับ Guice-Tradefed
InvocationStatus คลาสสำหรับจัดเก็บสถานะการร้องขอ
InvocationToJUnitResultForwarder คลาสที่รับฟังเหตุการณ์ ITestInvocationListener และส่งต่อไปยัง TestListener
IPostProcessor โพสต์โปรเซสเซอร์เป็นออบเจ็กต์ของสหพันธ์การค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถประมวลผลเมตริกและบันทึกหลังจากการทดสอบและก่อนการรายงานผล
IRemoteFileResolver อินเทอร์เฟซสำหรับอ็อบเจ็กต์ที่สามารถแก้ไขไฟล์ระยะไกลเป็นโลคัล
IReportNotExecuted ในกรณีของการดำเนินการที่ไม่สมบูรณ์ IRemoteTest ที่ใช้อินเทอร์เฟซนี้อาจรายงานการทดสอบที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อการรายงานที่ดีขึ้น
IRescheduler อินเทอร์เฟซสำหรับกำหนดเวลาการกำหนดค่าใหม่สำหรับการดำเนินการในอนาคต
IRestApiHelper อินเทอร์เฟซตัวช่วยสำหรับการเรียก REST API
IResumableTest อินเทอร์เฟซนี้เลิกใช้แล้ว ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งนี้อีกต่อไป
IRetryDecision อินเทอร์เฟซผลักดันให้เกิดการตัดสินใจลองใหม่และใช้ตัวกรองกับคลาสเพื่อการลองใหม่ที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น
IRuntimeHintProvider
ไอแซนด์บ็อกซ์ อินเทอร์เฟซกำหนดแซนด์บ็อกซ์ที่สามารถใช้เพื่อเรียกใช้การเรียกใช้
iSandboxFactory โรงงานสำหรับสร้าง ISandbox
ISetOptionReceiver การใช้งานอินเทอร์เฟซนี้ควรมี Option มีชื่อ "set-option" ที่เชื่อมโยงกับ HostTest#SET_OPTION_NAME
IShardableTest IRemoteTest ที่สามารถแบ่งออกเป็นการทดสอบย่อยที่ปฏิบัติการได้แยกกัน
IShardHelper อินเทอร์เฟซของออบเจ็กต์ที่อธิบายถึงกลยุทธ์การชาร์ดที่จะนำมาใช้สำหรับการกำหนดค่า
ISystemStatusChecker ตัวตรวจสอบที่ดำเนินการตรวจสอบสถานะของระบบและส่งคืนบูลีนเพื่อระบุว่าระบบอยู่ในสถานะที่คาดไว้หรือไม่
ISystemStatusCheckerReceiver IRemoteTest ที่ต้องการเข้าถึง ISystemStatusChecker จากคอนฟิกูเรชัน
ITargetCleaner อินเทอร์เฟซนี้เลิกใช้แล้ว tearDown ถูกย้ายไปที่อินเทอร์เฟซ ITargetPreparer พื้นฐาน
ITargetPreparer เตรียมสภาพแวดล้อมการทดสอบสำหรับการทดสอบ
ITerribleFailureHandler อินเทอร์เฟซสำหรับจัดการความล้มเหลวที่เลวร้ายจาก LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)
ITestAnnotationFilterReceiver นักวิ่งที่สามารถกรองการทดสอบที่จะดำเนินการตามคำอธิบายประกอบ
ITestCollector ให้การสนับสนุนสำหรับการเก็บรวบรวมการทดสอบ เมื่อตั้งค่าแล้วนักวิ่งทดสอบจะต้องทำการวิ่งแบบแห้งเพื่อรวบรวมกรณีทดสอบโดยไม่ต้องดำเนินการจริง
ITestFileFilterReceiver นักวิ่งที่สามารถรับไฟล์ที่ระบุว่าจะรันการทดสอบใดและ / หรือไม่รัน
ITestFilterReceiver นักวิ่งที่สามารถกรองการทดสอบที่จะเรียกใช้
ITestInformationReceiver อินเทอร์เฟซเพื่อรับ TestInformation สำหรับบางคลาส
ITestInvocation จัดการการร้องขอการทดสอบ TradeFederation หนึ่งรายการ
ITestSuite คลาสนามธรรมที่ใช้ในการเรียกใช้ชุดทดสอบ
ITestSuiteResultLoader อินเทอร์เฟซที่อธิบายถึงผู้ช่วยในการโหลดผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ด้วยวิธีที่สามารถรันซ้ำได้
ITestsZipInstaller ติดตั้งการทดสอบจากไฟล์ zip การทดสอบ (ตามที่ระบบสร้างออกมา) บนอุปกรณ์

เจ

JavaCodeCoverageFlusher คลาสยูทิลิตี้ที่รีเซ็ตและบังคับให้ล้างการวัดความครอบคลุมโค้ด Java จากกระบวนการที่ทำงานบนอุปกรณ์
JsonHttpTestResultReporter ผู้รายงานผลลัพธ์ที่เข้ารหัสผลลัพธ์เมตริกการทดสอบและสาขาข้อมูลอุปกรณ์เป็น JSON และ POST ลงในปลายทางของบริการ HTTP
JUnit4TestFilter Helper Class ที่จัดเตรียมการกรองสำหรับ JUnit4 runner โดยการขยาย Filter
JUnitToInvocationResultForwarder คลาสที่รับฟังเหตุการณ์ TestListener และส่งต่อไปยัง ITestInvocationListener
JUnitXmlParser Parser ที่ดึงข้อมูลผลการทดสอบจากผลลัพธ์ JUnit ที่เก็บไว้ใน XMLJUnitResultFormatter ของมดและส่งต่อไปยัง ITestInvocationListener

เค

KeyguardStatusChecker ตรวจสอบสถานะการป้องกันแป้นพิมพ์หลังจากการทำงานของโมดูล

LargeOutputReceiver คลาสที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรันคำสั่งที่รันเป็นเวลานานรวบรวมเอาต์พุต
LastShardDetector เมื่อเรียกใช้การชาร์ดแบบโลคัลบางครั้งเราต้องการดำเนินการบางอย่างเมื่อชาร์ดสุดท้ายถึง invocationEnded(long) เท่านั้น
LaunchCvdHelper ตัวช่วยยูทิลิตี้เพื่อควบคุม Launch_cvd ใน Cuttlefish VM
LeakedThreadStatusChecker ตัวตรวจสอบสถานะเพื่อให้แน่ใจว่าโมดูลไม่รั่วไหลของเธรดที่ทำงานอยู่
LegacySubprocessResultsReporter การใช้งานผู้รายงานผลลัพธ์ของกระบวนการย่อยที่หยุดนิ่งซึ่งควรจะยังคงเข้ากันได้กับ TF / CTS เวอร์ชันก่อนหน้า (เช่น 8+) แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงใน superclass
ListInstrumentationParser IShellOutputReceiver ที่แยกวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแบบสอบถาม 'pm list instrumentation'
ListInstrumentationParser .strumentationTarget
LocalAndroidVirtualDevice คลาสสำหรับอุปกรณ์เสมือนภายในที่รันบนโฮสต์ TradeFed
LocalAppBuildProvider IBuildProvider ที่สร้าง IBuildInfo ตามพา ธ ภายในที่ให้มา
LocalDeviceBuildProvider IBuildProvider ที่สร้าง IDeviceBuildInfo ตามพา ธ ไดเร็กทอรีระบบไฟล์ที่ให้มา
LocalFileResolver การใช้งาน IRemoteFileResolver ที่อนุญาตให้เชื่อมโยงไฟล์ในเครื่อง
LocalFolderBuildProvider IBuildProvider ที่สร้าง IFolderBuildInfo ตามเส้นทางภายในเครื่องที่ให้มา
LocalRunInstructionBuilder ยูทิลิตี้เพื่อรวบรวมคำสั่งเพื่อเรียกใช้การทดสอบในเครื่อง
LogcatCrashResultForwarder ผู้ฟังพิเศษ: เมื่อเกิดความล้มเหลว (กระบวนการเครื่องมือหยุดทำงาน) จะพยายามดึงข้อมูลจาก Logcat ข้อขัดข้องและเพิ่มลงในข้อความแสดงความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ
LogcatEventParser แยกวิเคราะห์อินพุต logcat สำหรับเหตุการณ์
LogcatEventParser.LogcatEvent โครงสร้างเพื่อเก็บเหตุการณ์ logcat ด้วยชนิดเหตุการณ์และเรียกใช้ข้อความ logcat
LogcatEventType ประเภทเหตุการณ์สำหรับ LogcatEventParser
LogcatOnFailureCollector ตัวรวบรวมที่จะดักจับและบันทึก Logcat เมื่อกรณีทดสอบล้มเหลว
LogcatReceiver คลาสที่รวบรวม logcat ในพื้นหลัง
LogFileSaver ตัวช่วยสำหรับ ITestInvocationListener ที่จะบันทึกข้อมูลบันทึกลงในไฟล์
LogReceiver
LogRegistry การใช้งาน ILogRegistry ที่มัลติเพล็กซ์และจัดการตัวบันทึกที่แตกต่างกันโดยใช้อันที่เหมาะสมตาม ThreadGroup ของเธรดที่ทำการโทร
LogSaverResultForwarder ResultForwarder สำหรับบันทึกล็อกด้วยโปรแกรมรักษาไฟล์ส่วนกลาง

MainlineModuleHandler คลาสตัวจัดการอย่างง่ายสำหรับ Mainline Modules ที่สร้าง InstallApexModuleTargetPreparer และฉีดไดนามิกลิงค์เข้าไปตามโมดูลเมนไลน์ที่กำหนดเพื่อดึงโมดูลเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ
MainlineTestModuleController คลาสพื้นฐานสำหรับตัวควบคุมโมดูลเพื่อรันการทดสอบตามโมดูลเมนไลน์ที่โหลดไว้ล่วงหน้าบนอุปกรณ์ที่กำลังทดสอบ
ManagedRemoteDevice A device running inside a virtual machine that we manage remotely via a Tradefed instance inside the VM.
ManagedTestDeviceFactory Factory to create the different kind of devices that can be monitored by Tf
MetricOption Annotation for test methods annotated with @Test , or if the annotation is part of the annotation list of TestDescription that allows to specify some extra parameters useful for: Tuning the behavior of the collectors, filtering some methods.
MetricsXMLResultReporter MetricsXMLResultReporter writes test metrics and run metrics to an XML file in a folder specified by metrics-folder parameter at the invocationEnded phase of the test.
MinApiLevelModuleController Base class for a module controller to not run tests when it below a specified API Level.
ModuleDefinition Container for the test run configuration.
ModuleListener Listener attached to each IRemoteTest of each module in order to collect the list of results.
ModuleMerger Helper class for operation related to merging ITestSuite and ModuleDefinition after a split.
ModuleParameters Special values associated with the suite "parameter" keys in the metadata of each module.
ModuleParametersHelper Helper to get the IModuleParameter associated with the parameter.
ModuleSplitter Helper to split a list of modules represented by IConfiguration into a list of execution units represented by ModuleDefinition .

N

NameMangleListener A proxy listener to translate test method, class, and package names as results are reported.
NativeCodeCoverageFlusher A utility class that clears native coverage measurements and forces a flush of native coverage data from processes on the device.
NativeDevice Default implementation of a ITestDevice Non-full stack android devices.
NativeDevice.AdbAction A DeviceAction for running a OS 'adb ....' command.
NativeDevice.AdbShellAction
NativeDevice.RebootDeviceAction DeviceAction for rebooting a device.
NativeDevice.RebootMode A mode of a reboot.
NativeDeviceStateMonitor Helper class for monitoring the state of a IDevice with no framework support.
NegativeHandler Handler that specify that nothing should be done and the parameter should not create any extra module.
NestedDeviceStateMonitor Device state monitor that executes extra checks on nested device to accommodate the specifics of the virtualized environment.
NestedRemoteDevice Representation of the device running inside a remote Cuttlefish VM.
NetworkNotAvailableException Thrown when a device is not able to connect to network for testing.
NoDeviceException Thrown when there's no device to execute a given command.
NoisyDryRunTest Run noisy dry run on a command file.
NotMultiAbiHandler Special handler that notify the SuiteModuleLoader that the secondary abi should not create a module.

O

OpenObjectLoader Loader for the default objects available in AOSP.
OptionCopier A helper class that can copy Option field values with same names from one object to another.
OptionNotAllowedException Specific ConfigurationException when an option is not allowed to be passed in the command line.
OptionSetter Populates Option fields.
OptionSetter.OptionFieldsForName Container for the list of option fields with given name.
OtaDeviceBuildInfo A IDeviceBuildInfo used for over-the-air update testing.
OtatoolsBuildInfo An IBuildInfo that contains otatools artifacts.
OtaToolsDeviceBuildInfo An OtaDeviceBuildInfo that also contains an otatools directory.
OtaZipfileBuildProvider Provides a IBuildInfo based on a local OTA zip file.

P

Pair <A, B> Define our own Pair class which contains two objects.
ParallelDeviceExecutor <V> Wrapper of ERROR(/ExecutorService) to execute a function in parallel.
ParentSandboxInvocationExecution Version of InvocationExecution for the parent invocation special actions when running a sandbox.
ParentShardReplicate Replicate a setup for one device to all other devices that will be part of sharding.
PassingTestFileReporter A ITestInvocationListener that saves the list of passing test cases to a test file
PrettyPrintDelimiter Helper utility that helps to print delimited message that stands out.
PropertyChanger A utility class for changing (or adding) items in an Android property file
ProtoResultParser Parser for the Tradefed results proto format.
ProtoResultParser.TestLevel Enumeration representing the current level of the proto being processed.
ProtoResultReporter Result reporter build a TestRecord protobuf with all the results inside.
ProxyConfiguration Object that allows pointing to a remote configuration to execute.
PsParser Utility used to parse(USER,PID and NAME) from the "ps" command output

Q

QuotationAwareTokenizer

R

RegexTrie <V> The RegexTrie is a trie where each stored segment of the key is a regex ERROR(/Pattern) .
RemoteAndroidDevice Implementation of a ITestDevice for a full stack android device connected via adb connect.
RemoteAndroidVirtualDevice Extends RemoteAndroidDevice behavior for a full stack android device running in the Google Compute Engine (Gce).
RemoteAvdIDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions#gceDeviceRequested() is true
RemoteFileUtil Utility class to handle file from a remote instance
RemoteInvocationExecution Implementation of InvocationExecution that drives a remote execution.
RemoteManager Class that receives RemoteOperation s via a socket.
RemoteSshUtil Utility to execute ssh commands on remote instances.
RemoteZip Utilities to unzip individual files inside a remote zip file.
RestApiHelper A helper class for performing REST API calls.
ResultAggregator Special forwarder that aggregates the results when needed, based on the retry strategy that was taken.
ResultAndLogForwarder Forwarder for results and logs events.
ResultForwarder A ITestInvocationListener that forwards invocation results to a list of other listeners.
ResultsPlayer Special runner that replays the results given to it.
RetentionFileSaver Helper class for creating a .retention file in a directory.
RetryConfigurationFactory Factory that handles retrying a command.
RetryLogSaverResultForwarder Forwarder that also handles passing the current attempt we are at.
RetryRescheduler A special runner that allows to reschedule a previous run tests that failed or where not executed.
RetryRescheduler.RetryType The types of the tests that can be retried.
RetryResultForwarder An Extension of ResultForwarder that always push to a given attempt number.
RetryResultHelper Helper class to determine which module or test should run or not.
RetryStatistics Structure holding the statistics for a retry session of one IRemoteTest .
RunCommandTargetPreparer
RunConfigDeviceRecovery Generic base IMultiDeviceRecovery to run a tradefed configuration to do the recovery step.

S

SandboxConfigDump Runner class that creates a IConfiguration based on a command line and dump it to a file.
SandboxConfigDump.DumpCmd
SandboxConfigurationException Special Configuration Exception coming from the Sandbox setup.
SandboxConfigurationFactory Special Configuration factory to handle creation of configurations for Sandboxing purpose.
SandboxConfigUtil A utility class for managing IConfiguration when doing sandboxing.
SandboxedInvocationExecution Special sandbox execution of the invocation: This is the InvocationExection for when we are inside the sandbox running the command.
SandboxInvocationRunner Run the tests associated with the invocation in the sandbox.
SandboxOptions Class that can receive and provide options to a ISandbox .
ScreenshotOnFailureCollector Collector that will capture and log a screenshot when a test case fails.
Sdk28ModuleController A module controller to check if a device is on SDK 28 (Android 9) or above.
Sdk29ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 29 or above.
Sdk30ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 30 or above.
SecondaryUserHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER .
SerializationUtil Utility to serialize/deserialize an object that implements ERROR(/Serializable) .
ShardBuildCloner Helper class that handles cloning a build info from the command line.
ShardHelper Helper class that handles creating the shards and scheduling them for an invocation.
ShardListener A ITestInvocationListener that collects results from a invocation shard (aka an invocation split to run on multiple resources in parallel), and forwards them to another listener.
ShardMainResultForwarder A ResultForwarder that combines the results of a sharded test invocations.
ShellOutputReceiverStream Utility subclass of OutputStream that writes into an IShellOutputReceiver.
ShellStatusChecker Check if the shell status is as expected before and after a module run.
SimpleFileLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout and to a single log file.
SimplePerfResult Object to hold all simpleperf test results
SimplePerfStatResultParser A utility class to parse simpleperf result.
SimplePerfUtil Utility class to dispatch simple command and collect results
SimplePerfUtil.SimplePerfType Enum of simpleperf command options
SimpleStats A small utility class that calculates a few statistical measures given a numerical dataset.
SizeLimitedOutputStream A thread safe file backed ERROR(/OutputStream) that limits the maximum amount of data that can be written.
Sl4aBluetoothUtil A utility class provides Bluetooth operations on one or two devices using SL4A
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel Enums for Bluetooth device access level which are based on BluetoothDevice.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState Enums for Bluetooth connection states which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel Enums for Bluetooth profile priority level which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile Enums for Bluetooth profiles which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aClient Sl4A client to interact via RPC with SL4A scripting layer.
Sl4aEventDispatcher Event dispatcher polls for event and queue them by name to be queried.
Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject Object returned by the event poller.
SnapshotInputStreamSource A File-backed InputStreamSource.
StatsdEventMetricPostProcessor A post processor that processes event metrics in statsd reports into key-value pairs, using the formatters specified on the processor.
StatsdGenericPostProcessor A post processor that processes binary proto statsd reports into key-value pairs by expanding the report as a tree structure.
StatusCheckerResult Contains the result of a ISystemStatusChecker execution.
StatusCheckerResult.CheckStatus
StdoutLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout.
StreamProtoReceiver A receiver that translates proto TestRecord received into Tradefed events.
StreamProtoResultReporter An implementation of ProtoResultReporter
StrictShardHelper Sharding strategy to create strict shards that do not report together,
StringEscapeUtils Utility class for escaping strings for specific formats.
StringUtil Utility class for escaping strings for common string manipulation.
StubBuildProvider No-op empty implementation of a IBuildProvider .
StubMultiTargetPreparer Placeholder empty implementation of a IMultiTargetPreparer .
StubTargetPreparer Placeholder empty implementation of a ITargetPreparer .
StubTest No-op empty test implementation.
StubTestRunListener Stub implementation of ITestRunListener
SubprocessConfigBuilder Build a wrapper TF config XML for an existing TF config.
SubprocessEventHelper Helper to serialize/deserialize the events to be passed to the log.
SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo Base Helper for TestIgnored information.
SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo Helper for testFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo Helper for invocation ended information.
SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo Helper for InvocationFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo Helper for invocation started information.
SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo Helper for logAssociation information.
SubprocessEventHelper.TestEndedEventInfo Helper for testEnded information.
SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo Helper for testLog information.
SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo Helper for test module started information.
SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo Helper for testRunEnded Information.
SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo Helper for testRunFailed information
SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo Helper for testRunStarted information
SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo Helper for testStarted information
SubprocessExceptionParser
SubprocessReportingHelper A class to build a wrapper configuration file to use subprocess results reporter for a cluster command.
SubprocessResultsReporter Implements ITestInvocationListener to be specified as a result_reporter and forward from the subprocess the results of tests, test runs, test invocations.
SubprocessTestResultsParser Extends ERROR(/FileOutputStream) to parse the output before writing to the file so we can generate the test events on the launcher side.
SubprocessTestResultsParser.StatusKeys Relevant test status keys.
SubprocessTfLauncher A IRemoteTest for running tests against a separate TF installation.
SuiteApkInstaller Installs specified APKs for Suite configuration: either from $ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES variable or the ROOT_DIR in build info.
SuiteModuleLoader Retrieves Compatibility test module definitions from the repository.
SuiteModuleLoader.ConfigFilter A ERROR(/FilenameFilter) to find all the config files in a directory.
SuiteResultHolder Helper object to ease up serializing and deserializing the invocation results.
SuiteResultReporter Collect test results for an entire suite invocation and output the final results.
SuiteResultReporter.ModulePrepTimes Object holder for the preparation and tear down time of one module.
SuiteTestFilter Represents a filter for including and excluding tests.
SystemServerFileDescriptorChecker Checks if system server appears to be running out of FDs.
SystemServerStatusChecker Check if the pid of system_server has changed from before and after a module run.
SystemUtil Utility class for making system calls.
SystemUtil.EnvVariable

T

TableBuilder Helper class to display a matrix of String elements in a table.
TableFormatter Helper class to display a matrix of String elements so each element column is lined up
TarUtil Utility to manipulate a tar file.
TelephonyHelper A utility to use and get information related to the telephony.
TelephonyHelper.SimCardInformation An information holder for the sim card related information.
TelephonyTokenProvider Token provider for telephony related tokens.
TemplateResolutionError Class extending ConfigurationException for template related error during configuration parsing.
TerribleFailureEmailHandler A simple handler class that sends an email to interested people when a WTF (What a Terrible Failure) error occurs within a Trade Federation instance.
TestAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo#getTestsDir() folder onto device.
TestContext A class to model a TestContext message of TFC API.
TestDependencyResolver Helper to resolve dependencies if needed.
TestDescriptionsFile A utility class for marshalling and unmarshalling a list of TestDescriptions to a test file.
TestDevice Implementation of a ITestDevice for a full stack android device
TestEnvironment A class to model a TestEnvironment message returned by TFC API.
TestFailureEmailResultReporter An EmailResultReporter that can also restrict notifications to just test failures.
TestFailureListener Listener used to take action such as screenshot, bugreport, logcat collection upon a test failure when requested.
TestFilterHelper Helper class for filtering tests
TestGroupStatus A class to store status of a test group.
TestInfo Stores the test information set in a TEST_MAPPING file.
TestInvocation Default implementation of ITestInvocation .
TestInvocation.RunMode The different mode an invocation can run into.
TestInvocation.Stage
TestLoader A class for loading all JUnit3 tests in a jar file
TestMapping A class for loading a TEST_MAPPING file.
TestMappingSuiteRunner Implementation of BaseTestSuite to run tests specified by option include-filter, or TEST_MAPPING files from build, as a suite.
TestOption Stores the test option details set in a TEST_MAPPING file.
TestOutputUploader A class to upload test output files to GCS/HTTP.
TestRecordInterpreter Utility to convert a TestRecord proto into a more easily manipulable format in Tradefed.
TestResource A class to model a TestResource message returned by TFC API.
TestResourceDownloader A class to download test resource files from file system/GCS/HTTP.
TestResultListener A simplification of ITestLifecycleListener for implementers that only care about individual test results.
TestRunToTestInvocationForwarder Forwarder from ddmlib ITestRunListener to ITestLifeCycleReceiver .
TestsPoolPoller Tests wrapper that allow to execute all the tests of a pool of tests.
TestSuiteInfo A class that resolves loading of build related metadata for test suite

To properly expose related info, a test suite must include a test-suite-info.properties file in its jar resources

TextResultReporter A test result reporter that forwards results to the JUnit text result printer.
TfObjectTracker A utility to track the usage of the different Trade Fedederation objects.
TfSuiteRunner Implementation of ITestSuite which will load tests from TF jars res/config/suite/ folder.
TfTestLauncher A IRemoteTest for running unit or functional tests against a separate TF installation.
TimeStatusChecker Status checker to ensure that the device and host time are kept in sync.
TimeVal This class is deprecated. use Duration instead.
TokenProviderHelper Helper that gives the provider associated to a particular token, in order to find out if a device supports the token.
TradefedConfigObject A class to model a TradefedConfigObject message of TFC API.
TradefedConfigObject.Type A list of configuration object types which can be injected to a cluster command config.
TradefedDelegator Objects that helps delegating the invocation to another Tradefed binary.
TradefedSandbox Sandbox container that can run a Trade Federation invocation.
TradefedSandboxFactory Default implementation for SandboxFactory
TradefedSandboxRunner Runner associated with a TradefedSandbox that will allow executing the sandbox.
TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener A stub IScheduledInvocationListener that does nothing.

U

UnexecutedTestReporterThread Threads that takes care of reporting all unexecuted tests.
UsbResetMultiDeviceRecovery A IMultiDeviceRecovery which resets USB buses for offline devices.
UsbResetRunConfigRecovery Allow to trigger a command to reset the USB of a device
UsbResetTest An IRemoteTest that reset the device USB and checks whether the device comes back online afterwards.
UserChecker Checks if users have changed during the test.

V

ValidateSuiteConfigHelper This class will help validating that the IConfiguration loaded for the suite are meeting the expected requirements: - No Build providers - No Result reporters
VmRemoteDevice A Remote virtual device that we will manage from inside the Virtual Machine.

W

WaitDeviceRecovery A simple implementation of a IDeviceRecovery that waits for device to be online and respond to simple commands.
WifiHelper Helper class for manipulating wifi services on device.

X

XmlFormattedGeneratorReporter Implementation of the FormattedGeneratorReporter which format the suite results in an xml format.
XmlResultReporter Writes JUnit results to an XML files in a format consistent with Ant's XMLJUnitResultFormatter.
XmlSuiteResultFormatter Utility class to save a suite run as an XML.
XmlSuiteResultFormatter.RunHistory Helper object for JSON conversion.

Y

YamlClassOptionsParser Helper to parse test runner information from the YAML Tradefed Configuration.

Z

ZipCompressionStrategy An ICompressionStrategy for creating zip archives.