Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ดัชนีระดับ

นี่คือคลาส API ดู แพ็คเกจ API ทั้งหมด

AaptParser คลาสที่แยกข้อมูลจาก apk โดยแยกเอาต์พุตของ 'aapt dump badging'
ซา คลาสที่แสดงถึง ABI
AbiFormatter คลาสยูทิลิตี้สำหรับ abi
AbiUtils คลาสยูทิลิตี้สำหรับการจัดการอุปกรณ์ ABIs
AbstractHostMonitor คลาสทั่วไปสำหรับโฮสต์การตรวจสอบสุขภาพ
AbstractTargetCleaner คลาส ITargetCleaner พร้อม ITargetCleaner stub setUp(ITestDevice, IBuildInfo)
AbstractXmlParser คลาสพื้นฐานตัวช่วยสำหรับการแยกวิเคราะห์ไฟล์ xml
AbstractXmlParser.ParseException ส่งออกมาหากไม่สามารถแยกวิเคราะห์อินพุต XML
AcloudConfigParser คลาสตัวช่วยที่แยกการกำหนดค่า Acloud (ใช้เพื่อเริ่มต้นอินสแตนซ์อุปกรณ์ Cloud)
AcloudConfigParser.AcloudKeys ชุดของคีย์ที่สามารถค้นหาได้จากการกำหนดค่า
ActivityStatusChecker ตัวตรวจสอบสถานะสำหรับกิจกรรมที่เหลืออยู่ที่ส่วนท้ายของโมดูล
AdbStopServerPreparer ตัวจัดเตรียมเป้าหมายเพื่อหยุดเซิร์ฟเวอร์ adb บนโฮสต์ก่อนและหลังเรียกใช้การทดสอบ adb
AdditionalFilesInstaller ITargetPreparer ที่ส่ง IBuildInfo#getFiles() ไปยังพา ธ เฉพาะบนอุปกรณ์
AggregatePostProcessor ตัวรวบรวมเมทริกที่ให้ min, max, mean, variance และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับเมทริกที่เป็นตัวเลขที่รวบรวมระหว่างการทดสอบการทำซ้ำหลายรอบซึ่งถือว่าเป็นคู่
สัญญาณเตือนภัย เธรดที่รอรอบระยะเวลาหนึ่งแล้วขัดจังหวะเธรดอื่นที่เจาะจง
AllTestAppsInstallSetup ITargetPreparer ที่ติดตั้งแอพทั้งหมดจาก IDeviceBuildInfo#getTestsDir() ไปยังอุปกรณ์
AltDirBehavior enum เพื่อกำหนดลักษณะการทำงานของไดเรกทอรีทางเลือกสำหรับตัวติดตั้ง / ตัวสร้างการทดสอบสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

AndroidJUnitTest การทดสอบที่รันแพ็คเกจการทดสอบเครื่องมือบนอุปกรณ์ที่กำหนดโดยใช้ android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner
AndroidManifestWriter คลาสตัวช่วยสำหรับการแก้ไข AndroidManifest
AoaTargetPreparer ITargetPreparer ที่ดำเนินการชุดของการกระทำ (เช่นการคลิกและการปัดนิ้ว) โดยใช้โปรโตคอล Android Open Accessory (AOAv2)
AppBuildInfo IBuildInfo ที่แสดงถึงแอปพลิเคชัน Android และแพคเกจการทดสอบ
AppDeviceBuildInfo IDeviceBuildInfo ที่ประกอบด้วย IAppBuildInfo
AppSetup ITargetPreparer ที่ติดตั้ง apk และการทดสอบ
AppVersionFetcher คลาส Utility เพื่อรับสตริงเวอร์ชันของแอปจากอุปกรณ์
AppVersionFetcher.AppVersionInfo ประเภทข้อมูลรุ่นของแอป
ArgsOptionParser เติมฟิลด์ Option จากอาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งที่แยกวิเคราะห์
ArrayUtil วิธีการยูทิลิตี้สำหรับอาร์เรย์
AtestRunner การใช้งาน ITestSuite
AtraceCollector IMetricCollector ที่รัน atrace ในระหว่างการทดสอบและรวบรวมผลลัพธ์และบันทึกการเรียกใช้
AtraceRunMetricCollector รวบรวมการติดตามจากไดเร็กทอรีการทดสอบทั้งหมดภายใต้ไดเร็กทอรีที่กำหนดจากอุปกรณ์ทดสอบล็อกไดเร็กทอรีการทดสอบและโพสต์กระบวนการติดตามไฟล์ภายใต้ไดเร็กทอรีการทดสอบและรวมเมทริก
AutoLogCollector การแจงนับอธิบายว่านักสะสมคนใดที่สามารถจัดการได้โดยอัตโนมัติ
AveragePostProcessor การใช้งานตัวประมวลผลภายหลังที่คำนวณค่าเฉลี่ยของรายการตัวชี้วัด

B

BackgroundDeviceAction รันคำสั่งบนอุปกรณ์ที่กำหนดซ้ำตามความจำเป็นจนกว่าการกระทำจะถูกยกเลิก
BaseDeviceMetricCollector การใช้งานฐานของ IMetricCollector ที่อนุญาตให้เริ่มและหยุดการรวบรวมบน onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) และ ERROR(/#onTestRunEnd(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData,Map))
BaseHostJUnit4Test คลาสการทดสอบพื้นฐานสำหรับการรันการทดสอบสไตล์โฮสต์ JUnit4
BaseLeveledLogOutput การติดตั้งพื้นฐานสำหรับ ILeveledLogOutput ที่อนุญาตให้กรองแท็กบางรายการตามชื่อหรือส่วนประกอบ
BaseModuleController การใช้งานพื้นฐานของ IModuleController ที่ควรนำมาใช้เพื่อตรวจสอบว่าโมดูลควรรันหรือไม่
BaseMultiTargetPreparer การใช้งานพื้นฐานของ IMultiTargetPreparer ที่อนุญาตให้ปิดใช้งานวัตถุ
BasePostProcessor IPostProcessor ฐานที่ทุกการใช้งานควรขยาย
BaseTargetPreparer คลาสใช้งานพื้นฐานสำหรับ ITargetPreparer ที่อนุญาตให้ควบคุมว่าวัตถุนั้นถูกปิดใช้งานหรือไม่
BaseTestSuite ทดสอบการใช้งานชุดทดสอบความเข้ากันได้กับระบบชุดใหม่
BatteryTemperature
BatteryUnavailableDeviceRecovery เครื่องมือตรวจสอบการกู้คืนที่จะทริกเกอร์การกำหนดค่าหากระดับแบตเตอรี่ไม่พร้อมใช้งาน
BinaryState Enum ใช้เพื่อบันทึกสถานะเปิด / ปิดด้วยสถานะ IGNORE no-op
BluetoothUtils ฟังก์ชั่นยูทิลิตี้สำหรับการโทร BluetoothInstrumentation บนอุปกรณ์

รหัสอุปกรณ์ BluetoothInstrumentation สามารถพบได้ใน AOSP ที่: frameworks/base/core/tests/bluetoothtests

BootstrapBuildProvider IDeviceBuildProvider ที่ bootstraps สร้างข้อมูลจากอุปกรณ์ทดสอบ

โดยปกติจะใช้สำหรับอุปกรณ์ที่มีบิลด์ภายนอกที่กำหนดเช่น

BuddyInfoMetricCollector ScheduledDeviceMetricCollector เพื่อรวบรวมการแตกแฟรกเมนต์ตามช่วงเวลาปกติ
รายงานข้อบกพร่อง วัตถุที่ถือการอ้างอิงไฟล์ bugreport เข้ากันได้กับ flat bugreport และ zipped bugreport (bugreportz)
BugreportCollector ITestInvocationListener pass-through ที่รวบรวม bugreports เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สามารถกำหนดค่าได้และจากนั้นเรียก ITestInvocationListener#testLog บนลูก ๆ ของมันหลังจากรวบรวม bugreport แต่ละตัว
BugreportCollector.Filter
BugreportCollector.Freq
BugreportCollector.Noun
BugreportCollector.Predicate เพรดิเคตแบบเต็มรูปแบบที่อธิบายเวลาที่จะจับภาพรายงานข้อบกพร่อง
BugreportCollector.Relation
BugreportCollector.SubPredicate
BugreportzMetricCollector ScheduledDeviceMetricCollector เพื่อรวบรวม Bugreport ที่ซิปในช่วงเวลาปกติ
BugreportzOnFailureCollector รวบรวม bugreportz เมื่อกรณีทดสอบล้มเหลว
BuildError ถูกส่งถ้าบิลด์ที่เตรียมไว้ไม่สามารถรันได้
BuildInfo การใช้งานทั่วไปของ IBuildInfo ที่ควรเชื่อมโยงกับ ITestDevice
BuildInfoAttributePreparer ITargetPreparer ที่เพิ่มแอททริบิวต์ลงใน IBuildInfo
BuildInfoKey การแจงนับการถือครองคลาสที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามข้อมูล
BuildInfoKey.BuildInfoFileKey Enum อธิบายประเภทไฟล์ที่รู้จักทั้งหมดที่สามารถสอบถามผ่าน IBuildInfo#getFile(BuildInfoFileKey)
BuildInfoRecorder ITargetPreparer ที่เขียนข้อมูล meta ของข้อมูล ITargetPreparer ลงในไฟล์ที่ระบุ
BuildRetrievalError เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงขณะดึงข้อมูลบิลด์สำหรับการทดสอบ
BuildSerializedVersion คลาสที่มีเวอร์ชันการทำให้เป็นอนุกรมปัจจุบันของ IBuildInfo ทั้งหมด
BuildTestsZipUtils คลาสตัวช่วยสำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ zip ที่สร้างโดยระบบ Android build
BulkEmailer ยูทิลิตีผู้ส่งอีเมลที่อนุญาตการกำหนดค่าต่อไปนี้: ช่วงเวลาที่ส่ง, ขนาดการกระจายเริ่มต้น, ผู้รับและข้อความจำนวนทั้งหมด
BundletoolUtil คลาสยูทิลิตี้ที่ใช้บรรทัดคำสั่ง bundletool เพื่อติดตั้ง. apk ใน deivce
ByteArrayInputStreamSource
ByteArrayList ชั้นเรียนเพื่อเป็นตัวแทนอาร์เรย์ไบต์ที่มีน้ำหนักเบา

CarModuleController ตัวควบคุมนี้ป้องกันการดำเนินการกรณีทดสอบบนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่รถยนต์
CarryDnaeError ภายใน RuntimeException เพื่อดำเนินการ DeviceNotAvailableException ผ่านกรอบ JUnit4
CdmaDeviceFlasher คลาสที่กะพริบภาพบนอุปกรณ์ Android จริงด้วยวิทยุ CDMA
CheckPairingPreparer CompanionAwarePreparer ที่ตรวจสอบการเชื่อมโยง BT ระหว่างอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ที่แสดงร่วม
CircularAtraceUtil ยูทิลิตี atrace พัฒนาขึ้นเพื่อระบุสาเหตุของ ANRs ในระหว่างการทดสอบลิง
CircularByteArray โครงสร้างข้อมูลสำหรับเก็บอาร์เรย์ขนาดคงที่ซึ่งทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์วงกลมและติดตามผลรวมทั้งหมดของค่าทั้งหมดในอาร์เรย์
ClassNotFoundConfigurationException ConfigurationException สำหรับเมื่อไม่พบคลาสของวัตถุ
ClassPathScanner ค้นหารายการใน classpath
ClassPathScanner.ClassNameFilter IClassPathFilter ที่กรองและแปลงชื่อคลาส Java
ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter ClassNameFilter ที่ปฏิเสธคลาสภายใน
ClassPathScanner.IClassPathFilter ตัวกรองสำหรับพา ธ รายการพา ธ คลาสพา ธ

มีลวดลายหลัง FileFilter

ClockworkUtils ยูทิลิตี clockwork สำหรับการแชร์ลอจิกแบบหลายอุปกรณ์
CodeCoverageTest การทดสอบที่ใช้งานแพคเกจการทดสอบเครื่องมือบนอุปกรณ์ที่กำหนดและสร้างรายงานการครอบคลุมรหัส
CollectingByteOutputReceiver IShellOutputReceiver ซึ่งรวบรวมเอาต์พุตเชลล์ทั้งหมดลงใน byte[]
CollectingOutputReceiver IShellOutputReceiver ซึ่งรวบรวมเอาต์พุตเชลล์ทั้งหมดเป็นหนึ่ง String
CollectingTestListener ITestInvocationListener ที่จะรวบรวมผลลัพธ์การทดสอบทั้งหมด
CollectorHelper ผู้ช่วยในการดำเนินการ IMetricCollector บางอย่างที่จำเป็นในหลาย ๆ ที่
CommandFileParser Parser สำหรับไฟล์ที่มีชุดของบรรทัดคำสั่ง
CommandFileParser.CommandLine
CommandInterrupter บริการที่อนุญาตให้คำสั่ง TradeFederation ถูกขัดจังหวะหรือทำเครื่องหมายว่าไม่สามารถขัดจังหวะ
CommandOptions การดำเนินการของ ICommandOptions
CommandResult มีผลลัพธ์ของคำสั่ง
CommandRunner จุดเริ่มต้น TradeFederation ทางเลือกที่จะเรียกใช้คำสั่งที่ระบุในอาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งแล้วออก
CommandRunner.ExitCode รหัสข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ที่จะออกด้วย
CommandScheduler ตัวกำหนดตารางเวลาสำหรับเรียกใช้คำสั่ง TradeFederation ในอุปกรณ์ที่มีทั้งหมด
CommandScheduler.HostState จำนวนของโฮสต์ที่แตกต่างกัน
CommandStatus แสดงให้เห็นถึงสถานะของการดำเนินการหมดเวลา
CommonLogRemoteFileUtil ยูทิลิตี้นี้ช่วยให้หลีกเลี่ยงการทำซ้ำรหัสในการแสดงอุปกรณ์ระยะไกลที่แตกต่างกันสำหรับตรรกะการดึงบันทึกระยะไกลของไฟล์ทั่วไป
CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry การแสดงรายการบันทึกที่รู้จักสำหรับอุปกรณ์ระยะไกล
CompanionAllocator คลาสฐานที่ดูแลการจัดสรรและการเพิ่มอุปกรณ์ตัวช่วย

getCompanionDeviceSelectionOptions() ควรนำมาใช้เพื่ออธิบายเกณฑ์ที่จำเป็นในการจัดสรรอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน

CompanionAwarePreparer ITargetPreparer ที่ห่อหุ้มตรรกะของการได้รับอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว
CompanionAwareTest คลาสทดสอบพื้นฐานที่ห่อหุ้มหม้อไอน้ำของการรับและตรวจสอบอุปกรณ์ที่เป็นเพื่อน

คลาสย่อยอาจเรียกใช้ getCompanion() เพื่อดึงข้อมูลคู่หูที่จัดสรร

CompanionDeviceTracker คลาสสำหรับการจัดสรรและการเพิ่มอุปกรณ์ที่เป็นเพื่อน
CompanionRunCommandTargetPreparer ITargetPreparer ที่รันคำสั่งที่ระบุบนอุปกรณ์ที่แสดงร่วมที่จัดสรร
CompanionTestAppInstallSetup ITargetPreparer ที่ติดตั้งหนึ่งแอปขึ้นไปจาก IDeviceBuildInfo#getTestsDir() ลงบนอุปกรณ์ที่จัดสรรไว้
ConditionPriorityBlockingQueue <T> คลาส thread-safe ที่มีการดำเนินการ ERROR(/PriorityBlockingQueue) ที่สามารถดึงข้อมูลอ็อบเจ็กต์ที่ตรงกับเงื่อนไขที่แน่นอน
ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch <T> แบบ ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher ที่ตรงกับวัตถุใด ๆ
ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher <T> อินเทอร์เฟซสำหรับพิจารณาว่าองค์ประกอบตรงกับเงื่อนไขบางอย่างหรือไม่
ConfigCompletor การดำเนินงานของ Completor สำหรับการกำหนดค่า TF ของเรา
องค์ประกอบ การติดตั้ง IConfiguration เป็นรูปธรรมที่เก็บวัตถุการกำหนดค่าที่โหลดในแผนที่
ConfigurationDef เก็บบันทึกการกำหนดค่าวัตถุที่เกี่ยวข้องและตัวเลือกต่าง ๆ
ConfigurationDef.ConfigObjectDef วัตถุที่จะเก็บข้อมูลสำหรับ className และหมายเลขลักษณะที่ปรากฏ (เช่นหากการกำหนดค่ามีวัตถุเดียวกันสองครั้งแรกจะมีหมายเลขลักษณะที่ปรากฏครั้งแรก)
ConfigurationDef.OptionDef เก็บรายละเอียดของตัวเลือก
ConfigurationDescriptor วัตถุการกำหนดค่าที่อธิบายบางแง่มุมของการกำหนดค่าเอง
ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner Enum ใช้เพื่อระบุนักทดสอบในท้องถิ่น
ConfigurationException โยนทิ้งหากการกำหนดค่าไม่สามารถโหลดได้
ConfigurationFactory โรงงานสำหรับการสร้าง IConfiguration
ConfigurationFactory.ConfigLoader การนำไปใช้งานของ IConfigDefLoader ที่ติดตามการกำหนดค่าที่รวมไว้จากการกำหนดค่ารูทหนึ่งและส่งข้อยกเว้นในการรวมแบบวงกลม
ConfigurationUtil ฟังก์ชั่นยูทิลิตี้เพื่อจัดการไฟล์กำหนดค่า
ConfigUtil คลาสยูทิลิตี้สำหรับการสร้างการโต้ตอบและการพุชไฟล์การกำหนดค่า statsd
ConnectionChecker ตัวจัดเตรียมเป้าหมายที่รอจนกระทั่งที่อยู่ IP ถูกกำหนดให้กับส่วนต่อประสานที่ระบุ
ปลอบใจ คอนโซล TradeFederation หลักที่ให้ผู้ใช้มีส่วนต่อประสานในการโต้ตอบ

ปัจจุบันรองรับการดำเนินงานเช่น

  • เพิ่มคำสั่งเพื่อทดสอบ
  • รายการอุปกรณ์และสถานะของพวกเขา
  • รายการที่กำลังดำเนินการ
  • รายการคำสั่งในคิว
  • ดัมพ์บันทึกการร้องขอไปยังไฟล์ / stdout
  • ปิดตัวลง
Console.ArgRunnable <T> Runnable ด้วยเมธอด run ที่สามารถรับอาร์กิวเมนต์ได้
Console.CaptureList ประเภทความสะดวกสบายสำหรับ List<List<String>>
ConsoleReaderOutputStream OutputStream ที่สามารถใช้เพื่อทำให้ System.out.print() เล่นได้ดีกับบัฟเฟอร์ของผู้ใช้ ConsoleReader
ConsoleResultReporter ผู้รายงานผลลัพธ์เพื่อพิมพ์ผลการทดสอบไปยังคอนโซล
ContentProviderHandler ตัวจัดการที่เป็นนามธรรมการโต้ตอบของผู้ให้บริการเนื้อหาและอนุญาตให้ใช้ผู้ให้บริการเนื้อหาด้านอุปกรณ์สำหรับการดำเนินการที่แตกต่างกัน
CoverageMeasurementForwarder การทดสอบดัมมีที่ทำให้การวัดครอบคลุมจากผู้ให้บริการสร้างไปยังคนตัดไม้
CpuStatsCollector คลาสตัวช่วยซึ่งรัน cpustats อย่างต่อเนื่องบน ITestDevice และแยกวิเคราะห์เอาต์พุต
CpuStatsCollector.CpuStats คลาสสำหรับเก็บข้อมูลเอาต์พุตแยกวิเคราะห์สำหรับเอาต์พุต cpustats เดี่ยว
CpuStatsCollector.CpuStatsReceiver ตัวรับที่แยกวิเคราะห์เอาต์พุตจาก cpustats และเลือกบันทึกลงในไฟล์
CpuThrottlingWaiter ITargetPreparer ที่รอจนกว่าความถี่สูงสุดของคอร์ทั้งหมดจะถูกกู้คืนสู่ระดับสูงสุดที่มีให้
CrashCollector ITargetPreparer ที่เรียกใช้ตัวรวบรวมข้อผิดพลาดบนอุปกรณ์ซึ่งระงับและบันทึกการทำงานล้มเหลวระหว่างการดำเนินการทดสอบ
CreateUserPreparer ผู้เตรียมเป้าหมายสำหรับการสร้างผู้ใช้และทำความสะอาดในตอนท้าย

D

DebugHostLogOnFailureCollector ตัวสะสมที่จะรวบรวมและบันทึกล็อกฝั่งโฮสต์เมื่อเกิดกรณีทดสอบล้มเหลว
DefaultRemoteAndroidTestRunner ส่วนขยายของ ddmlib RemoteAndroidTestRunner เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับกรณีการใช้ Tradefed
DefaultTestsZipInstaller การใช้งานเริ่มต้นของตัวติดตั้งการทดสอบ zip
DeviceBatteryLevelChecker ITargetPreparer ที่ตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่ขั้นต่ำและรอให้แบตเตอรี่ถึงขีด จำกัด การชาร์จที่สองหากไม่มีการชาร์จขั้นต่ำ
DeviceBuildDescriptor คลาส wrapper สำหรับ IBuildInfo ที่มีเมธอดตัวช่วยเหลือเพื่อดึงข้อมูลการสร้างแพลตฟอร์มอุปกรณ์
DeviceBuildInfo IBuildInfo ที่แสดงถึงอุปกรณ์ Android ที่สมบูรณ์และ (เป็นทางเลือก) การทดสอบ
DeviceBuildInfoInjector ITargetPreparer ที่แทรกข้อมูลเมตาของ DeviceBuildDescriptor ลงใน IBuildInfo
DeviceCleaner ทำการรีบูตหรือฟอร์แมตเป็นการดำเนินการล้างข้อมูลหลังจากการทดสอบและปิดหน้าจอแบบเป็นทางเลือก
DeviceCleaner.CleanupAction
DeviceCleaner.PostCleanupAction
DeviceConcurrentUtil มีวิธีการยูทิลิตี้และคลาสสำหรับการประมวลผลคำสั่งด้านอุปกรณ์

ใช้ ERROR(/ExecutorService) เพื่อเรียกใช้คำสั่งที่ใช้เป็น ShellCommandCallable และใช้ ERROR(/#joinFuture(String,Future,long)) สำหรับการซิงโครไนซ์กับ ERROR(/Future) ที่ส่งคืนโดย ERROR(/ExecutorService) สำหรับการดำเนินการคำสั่ง

DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable <V> ERROR(/Callable) ที่ล้อมรอบรายละเอียดของการดำเนินการคำสั่งเชลล์ใน ITestDevice
DeviceConfigurationHolder การ IDeviceConfiguration ใช้ IDeviceConfiguration เป็นรูปธรรมที่เก็บวัตถุการกำหนดค่าอุปกรณ์ที่โหลดไว้ในแอตทริบิวต์
DeviceDiagTest การทดสอบที่วินิจฉัยอุปกรณ์ที่มีให้เรียกใช้การทดสอบ
DeviceDisconnectedException เกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไปผ่านประเภทการขนส่ง
DeviceFailedToBootError ถูกส่งหากอุปกรณ์ไม่สามารถบู๊ตหลังจากถูกแฟลชด้วยบิลด์
DeviceFatalError โยนทิ้งเมื่อเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงกับอุปกรณ์และไม่ควรใช้สำหรับการทดสอบอีกต่อไป
DeviceFileReporter คลาสยูทิลิตี้ที่ตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับไฟล์และส่งไปยัง ITestInvocationListener#testLog(String, LogDataType, InputStreamSource) หากพบ
DeviceFlashPreparer ITargetPreparer ที่กะพริบรูปบนฮาร์ดแวร์ Android จริง
DeviceFlashPreparer.EncryptionOptions Enum ของตัวเลือกสำหรับการจัดการการเข้ารหัสอิมเมจ userdata
DeviceFolderBuildInfo IDeviceBuildInfo มีส่วน IDeviceBuildInfo อื่น ๆ ที่มีอยู่ในไดเรกทอรีบนระบบไฟล์โลคัล
DeviceJUnit4ClassRunner นักวิ่งทดสอบ JUnit4 ที่รองรับ IDeviceTest ด้วย
DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation คำอธิบายประกอบปลอมหมายถึงการพกบันทึกไปยังผู้สื่อข่าว
DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation คำอธิบายประกอบปลอมหมายถึงการพกพาตัวชี้วัดไปยังผู้สื่อข่าว
DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData การใช้งาน ExternalResource และ TestRule
DeviceJUnit4ClassRunner.TestMetrics การใช้งาน ExternalResource และ TestRule
DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder RunnerBuilder ที่จัดหา DeviceJUnit4ClassRunner s ซึ่งใช้สำหรับการจัดหานักวิ่งสำหรับ ERROR(LongevitySuite/android.host.test.longevity.LongevitySuite LongevitySuite) และ LongevityHostRunner
DeviceManager
DeviceManager.FastbootDevice
DeviceMetricData วัตถุที่เก็บข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมโดยตัวรวบรวมการวัด
DeviceMonitorMultiplexer คลาสพร็อกซีเพื่อเผยแพร่การร้องขอไปยังหลาย IDeviceMonitor
DeviceNotAvailableException โยนทิ้งเมื่ออุปกรณ์ไม่พร้อมสำหรับการทดสอบอีกต่อไป
DeviceParameterizedRunner รูปแบบพารามิเตอร์แบบ JUnit4 สำหรับการทดสอบแบบกำหนดพารามิเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยโฮสต์
DeviceProperties นิยามคงที่ทั่วไปสำหรับชื่อคุณสมบัติด้านอุปกรณ์
DeviceRecoveryModeUtil
DeviceRuntimeException โยนเมื่อการกระทำของอุปกรณ์ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง
DeviceSelectionOptions คอนเทนเนอร์สำหรับสำหรับเกณฑ์การเลือกอุปกรณ์
DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType รองรับตัวยึดตำแหน่งประเภทต่าง ๆ ที่เป็นไปได้
DeviceSettingChecker ตรวจสอบว่าการตั้งค่าอุปกรณ์เปลี่ยนไประหว่างการรันโมดูลหรือไม่
DeviceSetup ITargetPreparer ที่กำหนดค่าอุปกรณ์สำหรับการทดสอบตาม Option ให้ไว้
DeviceSideCollectorSpecification วัตถุแลกเปลี่ยนเพื่อระบุตัวรวบรวมอุปกรณ์ที่กำหนดใน:

platform_testing / ห้องสมุด / อุปกรณ์การสะสม

DeviceStateMonitor คลาสตัวช่วยสำหรับการตรวจสอบสถานะของ IDevice
DeviceStorageFiller ตัวจัดเตรียมเป้าหมายเพื่อเติมที่เก็บข้อมูลเพื่อให้มีพื้นที่ว่างจำนวนหนึ่ง
DeviceStringPusher ตัวจัดเตรียมเป้าหมายเพื่อเขียนสตริงลงในไฟล์
DeviceSuite ขยาย JUnit4 container Suite เพื่อจัดเตรียม ITestDevice ให้กับการทดสอบที่ต้องการ
DeviceTestCase กรณีทดสอบผู้ช่วย JUnit ที่ให้บริการ IRemoteTest และ IDeviceTest
DeviceTestResult ความเชี่ยวชาญพิเศษของ TestResult ที่จะยกเลิกเมื่อ DeviceNotAvailableException เกิดขึ้น
DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException
DeviceTestRunOptions คลาสตัวสร้างสำหรับตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับการรันการทดสอบอุปกรณ์ผ่าน BaseHostJUnit4Test
DeviceTestSuite ชุดทดสอบผู้ช่วย JUnit ที่ให้บริการ IRemoteTest และ IDeviceTest
DeviceUnavailEmailResultReporter EmailResultReporter ที่จะส่งอีเมลเมื่อการเรียกล้มเหลวเนื่องจากอุปกรณ์ไม่มีข้อยกเว้น
DeviceUnresponsiveException ความเชี่ยวชาญพิเศษของ DeviceNotAvailableException ที่ระบุว่า adb สามารถมองเห็นอุปกรณ์ได้ แต่ไม่ตอบสนอง (เช่นคำสั่งหมดเวลาไม่บู๊ต ฯลฯ )
DeviceUtilStatsMonitor IDeviceMonitor ที่คำนวณสถิติการใช้งานอุปกรณ์
DeviceUtilStatsMonitor.StubDeviceUtil Enum สำหรับการกำหนดค่าการจัดการอุปกรณ์ stub เมื่อคำนวณการใช้โฮสต์โดยเฉลี่ย
DeviceUtilStatsMonitor.UtilizationDesc คอนเทนเนอร์สำหรับสถิติการใช้งาน
DeviceWiper ITargetPreparer ที่ลบข้อมูลผู้ใช้
DirectedGraph <V> การนำกราฟไปใช้แบบไม่ถ่วงน้ำหนัก
DisableSELinuxTargetPreparer ตัวจัดเตรียมเป้าหมายที่ปิดใช้งาน SELinux หากเปิดใช้งาน
DryRunKeyStore ที่เก็บคีย์สำหรับการรันแบบแห้งโดยที่ค่าที่เก็บคีย์ใด ๆ ถูกแทนที่และพบอย่างถูกต้องเสมอ
DumpHeapCollector ScheduledDeviceMetricCollector เพื่อรวบรวมการทิ้งหน่วยความจำของกระบวนการในช่วงเวลาปกติ
DynamicFileStubTest นี่คือการทดสอบการค้าเพื่อทดสอบการค้าสามารถแก้ไขไฟล์แบบไดนามิกได้อย่างถูกต้อง
DynamicRemoteFileResolver คลาสที่ช่วยแก้ไขพา ธ ไปยังไฟล์รีโมต

E

อีเมล์ คลาสตัวช่วยในการส่งอีเมล
EmailHostHealthAgent การนำ IHostHealthAgent ไปใช้เพื่อส่งอีเมลจากรายงานการตรวจสอบโฮสต์
EmailResultReporter คลาสฐานนักข่าวผลลัพธ์แบบง่ายที่ส่งอีเมลเพื่อรับผลการทดสอบ
EmmaXmlConstants ค่าคงที่ที่ใช้เมื่อแยกวิเคราะห์รายงาน emma xml
EnforcedSeLinuxChecker ตัวตรวจสอบสถานะที่รับรองสถานะของ Selinux
EraseUserDataPreparer ITargetPreparer ที่ ITargetPreparer ข้อมูลผู้ใช้บนอุปกรณ์
ExecutableBaseTest คลาสพื้นฐานสำหรับรูปแบบการปฏิบัติการของการทดสอบ
ExecutableHostTest ทดสอบนักวิ่งเพื่อเรียกใช้งานบนโฮสต์
ExistingBuildProvider IBuildProvider ที่ส่งคืน IBuildInfo สร้างขึ้นแล้ว

F

FailureEmailResultReporter EmailResultReporter ที่ส่งการแจ้งเตือนหากเกิดความล้มเหลวในการทดสอบหรือการเรียกใช้ล้มเหลว
FakeTest การทดสอบปลอมที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ง่ายต่อการสร้างผลลัพธ์การทดสอบที่ทำซ้ำได้
FakeTestsZipFolder ฟิกซ์เจอร์ทดสอบที่สร้างโฟลเดอร์ทดสอบที่เปิดซิปปลอมขึ้นอยู่กับรายการเนื้อหา
FakeTestsZipFolder.ItemType
FastbootCommandPreparer ตัวจัดเตรียมเป้าหมายที่ทริกเกอร์ fastboot และส่งคำสั่ง fastboot
FastbootDeviceFlasher คลาสที่อาศัย fastboot เพื่อแฟลชรูปภาพบนฮาร์ดแวร์ Android จริง
FastbootHelper คลาสตัวช่วยสำหรับการดำเนินการ fastboot
FatalHostError ข้อยกเว้นที่บ่งชี้ว่ามีข้อผิดพลาดร้ายแรงที่ไม่สามารถกู้คืนได้เกิดขึ้นบนเครื่องโฮสต์ที่เรียกใช้ TradeFederation และอินสแตนซ์ TradeFederation ควรปิดตัวลง
FileCleaner ITargetCleaner ที่ลบไฟล์ระบบไฟล์เมื่อ teardown
FileDownloadCache คลาสตัวช่วยที่เก็บแคช LRU ของระบบไฟล์โลคัลของไฟล์ที่ดาวน์โหลด
FileDownloadCacheFactory โรงงานสำหรับสร้าง FileDownloadCache
FileDownloadCacheWrapper คลาส wrapper ที่จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก FileDownloadCache ขณะที่ใช้อินเตอร์เฟส IFileDownloader
FileIdleMonitor ตรวจสอบไฟล์และดำเนินการติดต่อกลับหากไม่มีการใช้งาน (เช่น
FileInputStreamSource InputStreamSource ที่รับไฟล์อินพุต
FileLogger ILeveledLogOutput ที่นำข้อความบันทึกไปยังไฟล์และไปยัง stdout
FileProtoResultReporter นักข่าว Proto ที่ทิ้ง TestRecord ลงในไฟล์
FilePullerDeviceMetricCollector BaseDeviceMetricCollector ที่รับฟัง BaseDeviceMetricCollector คีย์ที่มาจากอุปกรณ์และดึงมันเป็นไฟล์จากอุปกรณ์
FilePullerLogCollector Logger ของไฟล์ที่รายงานโดยอุปกรณ์ด้านข้าง
FileSystemLogSaver บันทึกบันทึกลงในระบบไฟล์
FileUtil คลาสตัวช่วยสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับไฟล์
FileUtil.LowDiskSpaceException โยนทิ้งหากพื้นที่ดิสก์ที่ใช้งานได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
FilteredResultForwarder Variant of ResultForwarder ที่อนุญาตเฉพาะรายการที่อนุญาตของ TestDescription ที่จะรายงาน
FixedByteArrayOutputStream ERROR(/OutputStream) ในหน่วยความจำ ERROR(/OutputStream) ที่เก็บข้อมูลได้สูงสุดเท่านั้น
FlashingResourcesParser คลาสที่แยกวิเคราะห์ไฟล์อิมเมจเสริมเวอร์ชันที่จำเป็นสำหรับการแฟลชอุปกรณ์
FlashingResourcesParser.AndroidInfo พิมพ์สำหรับ Map&lt;String, MultiMap&lt;String, String&gt;&gt; .
FlashingResourcesParser.Constraint อินเทอร์เฟซการกรองมีจุดประสงค์เพื่อให้ FlashingResourcesParser ละเว้นทรัพยากรบางอย่างที่อาจใช้อยู่
FolderBuildInfo การติดตั้ง IFolderBuildInfo เป็น IFolderBuildInfo
FolderSaver ITargetCleaner ที่ดึงไดเรกทอรีออกจากอุปกรณ์บีบอัดและบันทึกลงในแบ็กเอนด์เข้าสู่ระบบ
FormattedGeneratorReporter Reporter ที่อนุญาตให้สร้างรายงานในรูปแบบเฉพาะ

G

GceAvdInfo โครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับอินสแตนซ์ GCE AVD ที่กำหนด
GceAvdInfo.GceStatus
GceManager ผู้ช่วยที่จัดการการเรียก GCE เพื่อเริ่ม / หยุดและรวบรวมบันทึกจาก GCE
GceRemoteCmdFormatter คลาสยูทิลิตี้เพื่อจัดรูปแบบคำสั่งเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ระยะไกล Gce
GceRemoteCmdFormatter.ScpMode SCP สามารถใช้เพื่อผลักหรือดึงไฟล์ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของส่วนโค้ง
GceSshTunnelMonitor Thread Monitor สำหรับ Gce ssh tunnel
GCSBucketUtil ตัวจัดการไฟล์เพื่อดาวน์โหลดและอัปโหลดไฟล์จาก Google Cloud Storage (GCS)
GCSBucketUtil.GCSFileMetadata wrapper ง่าย ๆ สำหรับข้อมูลไฟล์ใน GCS
GCSCommon คลาสพื้นฐานสำหรับการดำเนินการ Gcs เช่นดาวน์โหลดและอัพโหลด
GCSConfigurationFactory ConfigurationFactory โหลดการ ConfigurationFactory จาก Google Cloud Storage
GCSConfigurationFactory.GCSConfigLoader ส่วนขยายของ ConfigurationFactory.ConfigLoader ที่โหลดการ ConfigurationFactory.ConfigLoader จาก GCS ติดตามการกำหนดค่าที่รวมไว้จากการกำหนดค่ารากเดียวและส่งข้อยกเว้นในการรวมแบบวงกลม
GCSConfigurationServer เซิร์ฟเวอร์กำหนดค่าโหลดการกำหนดค่าจาก Google Cloud Storage (GCS)
GCSDownloaderHelper ตัวดาวน์โหลดสำหรับที่เก็บข้อมูล GCS ที่ดูแลแคชและแก้ไขการตั้งค่าส่วนกลาง
GCSFileDownloader ตัวดาวน์โหลดไฟล์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์จากที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Google (GCS)
GCSFileUploader ตัวอัปโหลดไฟล์เพื่ออัปโหลดข้อมูลไฟล์ไปยังที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Google (GCS)
GCSHostResourceManager ดาวน์โหลดทรัพยากรโฮสต์จาก GCS (ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Google)
GcsRemoteFileResolver การใช้งาน IRemoteFileResolver ที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดจากที่เก็บข้อมูล GCS
GCSTestResourceProvider ดาวน์โหลดทรัพยากรทดสอบจาก GCS
GlobalConfiguration การ IGlobalConfiguration ใช้ IGlobalConfiguration ที่เก็บวัตถุการกำหนดค่าที่โหลดในแผนที่
GoogleApiClientUtil ประโยชน์สำหรับการสร้างไคลเอ็นต์ Google API
GoogleBenchmarkResultParser แยกวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ Google Benchmark ที่เรียกใช้จากเชลล์และส่งคืนแผนที่พร้อมผลลัพธ์ทั้งหมด
GoogleBenchmarkTest การทดสอบที่ใช้งานแพคเกจการทดสอบเกณฑ์มาตรฐานของ Google ในอุปกรณ์ที่กำหนด
GranularRetriableTestWrapper คลาส wrapper ใช้งานบน IRemoteTest เพื่อทำการ Granulate IRemoteTest ในระดับ testcase
GraphicsStatsMetricCollector ScheduledDeviceMetricCollector เพื่อรวบรวมสถิติกราฟิกในช่วงเวลาปกติ
GTest การทดสอบที่เรียกใช้แพคเกจการทดสอบดั้งเดิมบนอุปกรณ์ที่กำหนด
GTestBase คลาสฐานของ gTest
GTestListTestParser ตัวแยกผลลัพธ์สำหรับโหมด gtest dry run พร้อมพารามิเตอร์ "--gtest_list_tests"
GTestResultParser แยกวิเคราะห์ผลลัพธ์ 'โหมดเอาต์พุตดิบ' ของการทดสอบเนทีฟโดยใช้ GTest ที่รันจากเชลล์และแจ้งให้ ITestInvocationListener ของผลลัพธ์ทราบ
GTestXmlResultParser แยกวิเคราะห์ผลลัพธ์ 'โหมด xml' ของการทดสอบเนทีฟโดยใช้ GTest ที่รันจากเชลล์และแจ้งให้ ITestRunListener ทราบผลลัพธ์

H

HeapHostMonitor การประยุกต์ใช้ AbstractHostMonitor ที่มอนิเตอร์หน่วยความจำฮีพบนโฮสต์และบันทึกเป็นระยะ ๆ กับบันทึกประวัติ
HelloWorldMultiTargetPreparer ตัวอย่างการนำไปใช้ของ IMultiTargetPreparer
HistoryLogger TF History Logger บันทึกพิเศษที่มีเหตุการณ์เฉพาะบางเหตุการณ์เท่านั้น
HostGTest การทดสอบที่เรียกใช้แพคเกจการทดสอบเนทิฟ
HostMetric คลาสนี้แสดงตัวอย่างเมทริกโฮสต์ที่จะรายงาน
HostOptions คลาสของตัวเลือกโฮสต์
HostStatsdMetricCollector IMetricCollector ที่รวบรวมการรวบรวม statsd จากฝั่งโฮสต์โดยใช้คำสั่งยูทิลิตี้ statsd
HostTest เครื่องมือทดสอบสำหรับการทดสอบตามโฮสต์ของ JUnit
HprofAllocSiteParser คลาสตัวช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจากส่วน Allocation Sites ของรายงาน hprof
HttpHelper มีวิธีการช่วยเหลือสำหรับการร้องขอ http
HttpHelper.RequestRunnable Runnable สำหรับการร้องขอด้วย IRunUtil#runEscalatingTimedRetry(long, long, long, long, IRunnableResult)
HttpMultipartPost คลาสตัวช่วยสำหรับสร้างคำขอโพสต์ HTTP แบบหลายส่วน

ผม

IAbi ส่วนต่อประสานที่เป็นตัวแทนของ ABI ภายใต้การทดสอบ
IAbiReceiver การทดสอบที่ต้องการ ABI ภายใต้การทดสอบ
IAndroidDebugBridge นิยามอินเตอร์เฟสสำหรับวิธี AndroidDebugBridge ใช้ในแพ็คเกจนี้
IAppBuildInfo * IBuildInfo ที่ใช้แทนแอปพลิเคชัน Android และแพคเกจการทดสอบ
IBatteryTemperature
IBuildInfo เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบิลด์ภายใต้การทดสอบ
IBuildInfo.BuildInfoProperties คุณสมบัติบางอย่างที่ IBuildInfo สามารถปรับแต่งได้
IBuildProvider รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานสร้างภายใต้การทดสอบ
IBuildReceiver การทดสอบที่ต้องการการอ้างอิงถึงบิลด์ภายใต้การทดสอบ
ICommandOptions ที่เก็บสำหรับตัวเลือกการดำเนินการสำหรับคำสั่ง
ICommandScheduler ตัวกำหนดตารางเวลาสำหรับการรันคำสั่ง TradeFederation
ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener ฟังสำหรับกิจกรรมการร้องขอเมื่อการร้องขอเสร็จสิ้น
ICompressionStrategy อินเตอร์เฟสที่แสดงอัลกอริธึมการบีบอัดที่สามารถเลือกได้ขณะใช้งานจริง
IConfiguration ข้อมูลการกำหนดค่าสำหรับการเรียกใช้ TradeFederation
IConfigurationFactory โรงงานสำหรับสร้าง IConfiguration
IConfigurationReceiver อินเตอร์เฟสแบบง่ายเพื่อแสดงอ็อบเจ็กต์ที่ยอมรับการ IConfiguration ค่า IConfiguration
IConfigurationServer อินเตอร์เฟสสำหรับเซิร์ฟเวอร์การกำหนดค่า
IDeviceBuildInfo IBuildInfo ที่แสดงถึงอุปกรณ์ Android ที่สมบูรณ์และ (เป็นทางเลือก) การทดสอบ
IDeviceBuildProvider IBuildProvider ที่ใช้ข้อมูลจาก ITestDevice เพื่อดึงข้อมูล ITestDevice
IDeviceConfiguration ส่วนต่อประสานผู้ถือการกำหนดค่าอุปกรณ์
IDeviceFlasher กะพริบภาพอุปกรณ์บนอุปกรณ์
IDeviceFlasher.UserDataFlashOption Enum ของตัวเลือกสำหรับการจัดการอิมเมจ userdata
IDeviceManager อินเทอร์เฟซสำหรับจัดการชุดอุปกรณ์ที่มีสำหรับการทดสอบ
IDeviceManager.IFastbootListener ผู้ฟังสำหรับการเปลี่ยนสถานะ fastboot
IDeviceMonitor อินเตอร์เฟสสำหรับตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์
IDeviceMonitor.DeviceLister Runnable เหมือน Runnable ที่ควรส่งคืนอุปกรณ์ที่รู้จักและสถานะของอุปกรณ์นั้น
IDeviceRecovery อินเตอร์เฟสสำหรับการกู้คืนอุปกรณ์ที่ออฟไลน์
IDeviceSelection อินเตอร์เฟสสำหรับเกณฑ์การเลือกอุปกรณ์
IDeviceStateMonitor จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการมอนิเตอร์สถานะของ IDevice
IDeviceTest อินเตอร์เฟสสำหรับวัตถุที่ต้องการการอ้างอิงไปยัง ITestDevice
IDisableable อินเทอร์เฟซที่อธิบายวัตถุ Tradefed ที่สามารถปิดใช้งาน
IEmail อินเตอร์เฟสสำหรับส่งอีเมล
IEmail.Message ที่เก็บสำหรับข้อมูลข้อความอีเมล์
IFileDownloader อินเตอร์เฟสสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ระยะไกล
IFileEntry นิยามอินเตอร์เฟสที่ให้สัญญาที่ง่ายกว่าและเยาะเย้ยกับ FileEntry
IFlashingResourcesParser อินเทอร์เฟซสำหรับการจัดเตรียมไฟล์ภาพเสริมรุ่นที่ต้องการที่จำเป็นสำหรับการแฟลช
IFlashingResourcesRetriever อินเทอร์เฟซสำหรับดึงไฟล์รูปภาพเสริมที่จำเป็นสำหรับการแฟลชอุปกรณ์
IFolderBuildInfo บทคัดย่ออย่างง่าย IBuildInfo ที่มีส่วนสร้างที่มีอยู่ในไดเรกทอรีระบบแฟ้มท้องถิ่น
IFormatterGenerator อินเตอร์เฟสอธิบายตัวจัดรูปแบบสำหรับ SuiteResultHolder
IGlobalConfiguration คลาสที่รวมข้อมูลการกำหนดค่าส่วนกลางสำหรับอินสแตนซ์ของสหพันธ์การค้าเดียว
IHostCleaner ล้างโฮสต์หลังจากการทดสอบการทำงานเสร็จสิ้น
IHostHealthAgent อินเทอร์เฟซสำหรับปล่อยโฮสต์หรือเมตริกอุปกรณ์
IHostMonitor อินเตอร์เฟสเพื่อจัดส่งข้อมูลโฮสต์
IHostMonitor.HostDataPoint คลาสทั่วไปสำหรับข้อมูลที่จะรายงาน
IHostMonitor.HostMetricType
IHostOptions อินเตอร์เฟสตัวยึดโฮสต์
IHostResourceManager ส่วนต่อประสานไปยังทรัพยากรโฮสต์ผู้จัดการ
IHttpHelper วิธีการช่วยเหลือในการดำเนินการร้องขอ http
IHttpHelper.DataSizeException
IInvocationContext เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการร้องขอเพื่อให้การทดสอบเข้าถึงถ้าจำเป็น
IInvocationContext.TimingEvent
IInvocationContextReceiver การทดสอบที่ต้องการการอ้างอิงถึงบริบทของการร้องขอ
IInvocationExecution อินเทอร์เฟซอธิบายการกระทำที่จะทำในฐานะส่วนหนึ่งของการเรียก
IKeyStoreClient อินเตอร์เฟสเพื่อเข้าถึงที่เก็บคีย์สำหรับรหัสผ่านหรือข้อมูลที่สำคัญ
IKeyStoreFactory โรงงานสำหรับการสร้าง IKeyStoreClient
ILeveledLogOutput คลาสที่ใช้อินเตอร์เฟสนี้จัดเตรียมเมธอดที่จัดการกับข้อความบันทึกเอาต์พุต
ILogcatReceiver คลาสที่จัดเตรียมเอาต์พุตของ logcat ของอุปกรณ์เป็น InputStreamSource
ILogRegistry อินเทอร์เฟซสำหรับ ILogOutput singleton logger ที่มัลติเพล็กซ์และจัดการตัวบันทึกที่แตกต่างกัน
ILogRegistry.EventType เหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการเข้าสู่ระบบ
ILogSaver คลาสที่ใช้อินเทอร์เฟซนี้มีวิธีสำหรับการจัดเก็บบันทึกไปยังตำแหน่งส่วนกลาง
ILogSaverListener ช่วยให้ ITestInvocationListener s ฟังเมื่อบันทึกไฟล์บันทึก
IManagedTestDevice A ITestDevice whose lifecycle is managed.
IManagedTestDevice.DeviceEventResponse Container for a response to a IManagedTestDevice#handleAllocationEvent(DeviceEvent) call
IManagedTestDeviceFactory Creator interface for IManagedTestDevice s
IMetricCollector This interface will be added as a decorator when reporting tests results in order to collect matching metrics.
IMetricCollectorReceiver Interface for IRemoteTest s to implement if they need to get the list of IMetricCollector s for the test run.
IModuleController Interface for controlling if a module should be executed or not.
IModuleController.RunStrategy Enum describing how the module should be executed.
IModuleParameter The interface for parameters of suites modules.
IMultiDeviceRecovery Interface for recovering multiple offline devices.
IMultiDeviceTest A test that needs reference to all the ITestDevice and their associated IBuildInfo

Most tests should not have a dependency on the build-under-test, and should rely on ITargetPreparer s to prepare the test environment.

IMultiTargetPreparer Prepares the test environment for several devices together.
INativeDevice Provides an reliable and slightly higher level API to a ddmlib IDevice .
INativeDeviceTest Interface for object that needs a reference to a INativeDevice .
IncidentReportCollector Pulls and processes incident reports that are reported device-side.
InputStreamSource This interface basically wraps an ERROR(/InputStream) to make it clonable.
InstallAllTestZipAppsSetup A ITargetPreparer that installs all apps in a test zip.
InstallApexModuleTargetPreparer
InstallApkSetup A ITargetPreparer that installs one or more apks located on the filesystem.
InstallBuildEnvApkSetup A ITargetPreparer that installs one or more test apks from an Android platform build env.
InstalledInstrumentationsTest Runs all instrumentation found on current device.
InstantAppHandler Handler for ModuleParameters#INSTANT_APP .
InstrumentationPreparer A ITargetPreparer that runs instrumentation
InstrumentationTest A Test that runs an instrumentation test package on given device.
InvocationContext Generic implementation of a IInvocationContext .
InvocationData Class holding all the data related to an invocation.
InvocationExecution Class that describes all the invocation steps: build download, target_prep, run tests, clean up.
InvocationFailureEmailResultReporter An EmailResultReporter that can also restrict notifications to just invocation failures.
InvocationScope Scopes a single Tradefed invocation.
InvocationScoped
InvocationScopeModule Guice module that can be used anywhere in a TF invocation to requests the Guice-Tradefed supported objects.
InvocationsMonitor A monitor associated with the Tradefed instance in progress.
InvocationStatus A helper enum to represent the invocation status
InvocationSummaryHelper Helper class for gathering and reporting TestSummary for set of listeners
InvocationToJUnitResultForwarder A class that listens to ITestInvocationListener events and forwards them to a TestListener .
InvocationTracker Information stored for a particular invocation (parent and all its shards).
IonHeapInfoMetricCollector A ScheduledDeviceMetricCollector to collect audio and system memory heaps at regular intervals.
IPostProcessor Post processors is a Trade Federation object meant to allow the processing of metrics and logs AFTER the tests and BEFORE result reporting.
IRemoteFileResolver Interface for objects that can resolve a remote file into a local one.
IRemoteTest A test that reports results directly to a ITestInvocationListener .
IReportNotExecuted In case of an incomplete execution, IRemoteTest that implements this interface may report their non-executed tests for improved reporting.
IRescheduler Interface for rescheduling a config for future execution.
IResumableTest An IRemoteTest that supports resuming a previous aborted test run from where it left off.
IRetriableTest A IRemoteTest that supports retrying if the test aborted before completion.
IRuntimeHintProvider
IRunUtil Interface for running timed operations and system commands.
IRunUtil.EnvPriority Enum that defines whether setting or unsetting a particular env.
IRunUtil.IRunnableResult An interface for asynchronously executing an operation that returns a boolean status.
ISandbox Interface defining a sandbox that can be used to run an invocation.
ISetOptionReceiver Implementation of this interface should have an Option with a "set-option" name linked to HostTest#SET_OPTION_NAME .
IShardableListener A ITestInvocationListener that can be sharded.
IShardableTest A IRemoteTest that can be split into separately executable sub-tests.
IShardHelper Interface of an object that describes the sharding strategy to adopt for a configuration.
ISystemStatusChecker An checker that performs checks on system status and returns a boolean to indicate if the system is in an expected state.
ISystemStatusCheckerReceiver A IRemoteTest that requires access to the ISystemStatusChecker from the configuration.
ITargetCleaner Cleans up the target device after the test run has finished.
ITargetPreparer Prepares the test environment for the test run.
ITerribleFailureHandler An interface to handle terrible failures from LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)
ITestAnnotationFilterReceiver A runner that can filter which tests to run based on annotations.
ITestCollector Provides support for test collection; when set, test runner must perform a dry run to collect test cases without actually executing them.
ITestDevice Provides an reliable and slightly higher level API to a ddmlib IDevice .
ITestDevice.ApexInfo A simple struct class to store information about a single APEX
ITestDevice.MountPointInfo A simple struct class to store information about a single mountpoint
ITestDevice.RecoveryMode
ITestDeviceMutator An interface allowing manipulation of the IManagedTestDevice .
ITestFileFilterReceiver A runner that can receive a file specifying which tests to run and/or not to run.
ITestFilterReceiver A runner that can filter which tests to run.
ITestInvocation Handles one TradeFederation test invocation.
ITestInvocationListener Listener for test results from the test invocation.
ITestLifeCycleReceiver Receives event notifications during instrumentation test runs.
ITestLogger An entity that can perform logging of data streams of various types.
ITestLoggerReceiver An entity that can be injected with an ITestLogger instance so that it can be used for logging purposes.
ITestSuite Abstract class used to run Test Suite.
ITestSuite.RetryStrategy The Retry Strategy to be used when re-running some tests.
ITestSuiteResultLoader Interface describing an helper to load previous results in a way that can be re-run.
ITestSummaryListener Interface that allows ITestInvocationListener to exchange some limited information via summaries.
ITestsZipInstaller Installs tests from a tests zip file (as outputted by the build system) on a device.
ITokenProvider Interface describing an object that can provide the tokens of a particular device.
ITokenRequest Interface a IRemoteTest can implement to expose the fact that it requires a device with a special token.

J

JSONFileKeyStoreClient A sample implementation where a local JSON file acts a key store.
JSONFileKeyStoreFactory Implementation of a JSON KeyStore Factory, which provides a JSONFileKeyStoreClient for accessing a JSON Key Store File.
JsonHttpTestResultReporter A result reporter that encode test metrics results and branch, device info into JSON and POST into an HTTP service endpoint
JUnit4ResultForwarder Result forwarder from JUnit4 Runner.
JUnit4TestFilter Helper Class that provides the filtering for JUnit4 runner by extending the Filter .
JUnitRunUtil A helper class for directing a IRemoteTest#run(ITestInvocationListener) call to a Test#run(TestResult) call.
JUnitToInvocationResultForwarder A class that listens to TestListener events and forwards them to an ITestInvocationListener .
JUnitXmlParser Parser that extracts test result data from JUnit results stored in ant's XMLJUnitResultFormatter and forwards it to a ITestInvocationListener.

K

KeyguardControllerState A container for the keyguard states.
KeyguardStatusChecker Checks the keyguard status after module execution.
KeyStoreException Thrown when a fatal key store error happens.
KeyValueConfigPreparer A ITargetPreparer which creates and pushes a simple key/value config file to the device.

L

LargeOutputReceiver A class designed to help run long running commands collect output.
LaunchCvdHelper Utility helper to control Launch_cvd in the Cuttlefish VM.
LeakedThreadStatusChecker Status checker to ensure a module does not leak a running Thread.
LegacySubprocessResultsReporter A class for freezed subprocess results reporter which is compatible with M & N version of CTS.
ListInstrumentationParser A IShellOutputReceiver that parses the output of a 'pm list instrumentation' query
ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget
LocalAppBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IAppBuildInfo based on a provided local path
LocalDeviceBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IDeviceBuildInfo based on a provided filesystem directory path.
LocalFolderBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IFolderBuildInfo based on a provided local path
LocalHostResourceManager Manager host resource.
LocalRunInstructionBuilder Utility to compile the instruction to run test locally.
LogcatCrashResultForwarder Special listener: on failures (instrumentation process crashing) it will attempt to extract from the logcat the crash and adds it to the failure message associated with the test.
LogcatEventParser Parse logcat input for events.
LogcatEventParser.LogcatEvent Struct to hold a logcat event with the event type and triggering logcat message
LogcatEventType Event types for LogcatEventParser .
LogcatOnFailureCollector Collector that will capture and log a logcat when a test case fails.
LogcatReceiver Class that collects logcat in background.
LogDataType Represents the data type of log data.
LogFile Class to hold the metadata for a saved log file.
LogFileSaver A helper for ITestInvocationListener 's that will save log data to a file
LogReceiver
LogRegistry A ILogRegistry implementation that multiplexes and manages different loggers, using the appropriate one based on the ThreadGroup of the thread making the call.
LogSaverResultForwarder A ResultForwarder for saving logs with the global file saver.
LogUtil A logging utility class.
LogUtil.CLog A shim class for Log that automatically uses the simple classname of the caller as the log tag
LongevityHostRunner A JUnit4-based Runner that composes tests run with DeviceJUnit4ClassRunner into a ERROR(LongevitySuite/android.host.test.longevity.LongevitySuite LongevitySuite) , which runs tests repeatedly to induce stress and randomness.

M

ManagedRemoteDevice A device running inside a virtual machine that we manage remotely via a Tradefed instance inside the VM.
ManagedTestDeviceFactory Factory to create the different kind of devices that can be monitored by Tf
MemInfoMetricCollector A ScheduledDeviceMetricCollector to collect memory dumps at regular intervals.
MergeMultiBuildTargetPreparer A IMultiTargetPreparer that allows to pass information from one build to another by naming them and the file key to copy to the other build.
MergeStrategy Describes how the results should be aggregated when multiple attempts are present.
MetricOption Annotation for test methods annotated with @Test , or if the annotation is part of the annotation list of TestDescription that allows to specify some extra parameters useful for: Tuning the behavior of the collectors, filtering some methods.
MetricsXMLResultReporter MetricsXMLResultReporter writes test metrics and run metrics to an XML file in a folder specified by metrics-folder parameter at the invocationEnded phase of the test.
MetricTestCase Extension of TestCase that allows to log metrics when running as part of TradeFed.
MetricTestCase.LogHolder Structure to hold a log file to be reported.
MetricUtil Utility class for pulling metrics from pushed statsd configurations.
ModuleDefinition Container for the test run configuration.
ModuleListener Listener attached to each IRemoteTest of each module in order to collect the list of results.
ModuleMerger Helper class for operation related to merging ITestSuite and ModuleDefinition after a split.
ModuleParameters Special values associated with the suite "parameter" keys in the metadata of each module.
ModuleParametersHelper Helper to get the IModuleParameter associated with the parameter.
ModuleSplitter Helper to split a list of modules represented by IConfiguration into a list of execution units represented by ModuleDefinition .
MultiMap <K, V> A ERROR(/Map) that supports multiple values per key.
MultiUserSetupUtil Utility to create another user in Cuttlefish VM.

N

NameMangleListener A proxy listener to translate test method, class, and package names as results are reported.
NativeBenchmarkTest A Test that runs a native benchmark test executable on given device.
NativeBenchmarkTestParser A IShellOutputReceiver that parses the benchmark test data output, collecting metrics on average time per operation.
NativeBridgeModuleController A module controller to check if a device support native bridge.
NativeCodeCoverageFlusher A utility class that clears native coverage measurements and forces a flush of native coverage data from processes on the device.
NativeCodeCoverageListener A ResultForwarder that will pull native coverage measurements off of the device and log them as test artifacts.
NativeDevice Default implementation of a ITestDevice Non-full stack android devices.
NativeDevice.AdbAction A DeviceAction for running a OS 'adb ....' command.
NativeDevice.AdbShellAction
NativeDevice.RebootDeviceAction DeviceAction for rebooting a device.
NativeDeviceStateMonitor Helper class for monitoring the state of a IDevice with no framework support.
NativeLeakCollector A ITargetCleaner that runs 'dumpsys meminfo --unreachable -a' to identify the unreachable native memory currently held by each process.
NativeStressTest A Test that runs a native stress test executable on given device.
NativeStressTestParser A IShellOutputReceiver that parses the stress test data output, collecting metrics on number of iterations complete and average time per iteration.
NegativeHandler Handler that specify that nothing should be done and the parameter should not create any extra module.
NestedDeviceStateMonitor Device state monitor that executes extra checks on nested device to accommodate the specifics of the virtualized environment.
NestedRemoteDevice Representation of the device running inside a remote Cuttlefish VM.
NetworkNotAvailableException Thrown when a device is not able to connect to network for testing.
NoApkTestSkipper Special preparer that allows to skip an invocation completely (preparation and tests) if there are no apks to tests.
NoDeviceException Thrown when there's no device to execute a given command.
NoisyDryRunTest Run noisy dry run on a command file.
NotMultiAbiHandler Special handler that notify the SuiteModuleLoader that the secondary abi should not create a module.
NullDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when IDeviceSelection#nullDeviceRequested() is true
NullUtil A class with utility functions to help with dealing with null

O

Option Annotates a field as representing a IConfiguration option.
Option.Importance
OptionClass Annotates a class as representing a IConfiguration object.
OptionCopier A helper class that can copy Option field values with same names from one object to another.
OptionNotAllowedException Specific ConfigurationException when an option is not allowed to be passed in the command line.
OptionSetter Populates Option fields.
OptionSetter.OptionFieldsForName Container for the list of option fields with given name.
OptionUpdateRule Controls the behavior when an option is specified multiple times.
OtaDeviceBuildInfo A IDeviceBuildInfo used for over-the-air update testing.
OtatoolsBuildInfo An IBuildInfo that contains otatools artifacts.
OtaToolsDeviceBuildInfo An OtaDeviceBuildInfo that also contains an otatools directory.
OtaZipfileBuildProvider Provides a IBuildInfo based on a local OTA zip file.

P

PackageInfo Container for an application's package info parsed from device.
PagetypeInfoMetricCollector A ScheduledDeviceMetricCollector to collect free page counts at regular intervals.
Pair <A, B> Define our own Pair class which contains two objects.
ParentSandboxInvocationExecution Version of InvocationExecution for the parent invocation special actions when running a sandbox.
PerfettoPreparer Perfetto preparer pushes the config file in to the device at a standard location to which perfetto have access.
PerfettoPullerMetricCollector Base implementation of FilePullerDeviceMetricCollector that allows pulling the perfetto files from the device and collect the metrics from it.
PreloadedClassesPreparer A ITargetPreparer that replaces the preloaded classes file on a device.
PrettyPrintDelimiter Helper utility that helps to print delimited message that stands out.
PrettyTestEventLogger Logger matching the events and logging them in order to make it easier to debug.
ProcessInfo Used to store process related(USER, PID and NAME) information.
ProcessMaxMemoryCollector A ScheduledDeviceMetricCollector to measure peak memory usage of specified processes.
PropertyChanger A utility class for changing (or adding) items in an Android property file
ProtoResultParser Parser for the Tradefed results proto format.
ProtoResultParser.TestLevel Enumeration representing the current level of the proto being processed.
ProtoResultReporter Result reporter build a TestRecord protobuf with all the results inside.
PsParser Utility used to parse(USER,PID and NAME) from the "ps" command output
PushFileInvoker A ITargetPreparer that pushes files from tests zip onto device, mark them as executable and invokes the binary or script on device.
PushFilePreparer A ITargetPreparer that attempts to push any number of files from any host path to any device path.
PythonBinaryHostTest Host test meant to run a python binary file from the Android Build system (Soong)
PythonBinaryHostTest.PythonForwarder Result forwarder to replace the run name by the binary name.
PythonUnitTestResultParser Interprets the output of tests run with Python's unittest framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.
PythonUnitTestRunner This class is deprecated. Use PythonBinaryHostTest instead.
PythonVirtualenvPreparer Sets up a Python virtualenv on the host and installs packages.

Q

QuotationAwareTokenizer

R

RebootReasonCollector Collector that collects device reboot during the test run and report them by reason and counts.
RebootTargetPreparer Target preparer that reboots the device.
ReconnectingRecovery Recovers a device by re-establishing a TCP connection via the adb server on the host.
RegexTrie <V> The RegexTrie is a trie where each stored segment of the key is a regex ERROR(/Pattern) .
RemoteAndroidDevice Implementation of a ITestDevice for a full stack android device connected via adb connect.
RemoteAndroidVirtualDevice Extends RemoteAndroidDevice behavior for a full stack android device running in the Google Compute Engine (Gce).
RemoteAvdIDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions#gceDeviceRequested() is true
RemoteFileUtil Utility class to handle file from a remote instance
RemoteInvocationExecution Implementation of InvocationExecution that drives a remote execution.
RemoteManager Class that receives RemoteOperation s via a socket.
RemoteSshUtil Utility to execute ssh commands on remote instances.
RemoveSystemAppPreparer A ITargetPreparer for removing an apk from the system partition before a test run.
RestartSystemServerTargetPreparer Target preparer that restarts the system server without rebooting the device.
ResultAndLogForwarder Forwarder for results and logs events.
ResultForwarder A ITestInvocationListener that forwards invocation results to a list of other listeners.
ResultsPlayer Special runner that replays the results given to it.
RetentionFileSaver Helper class for creating a .retention file in a directory.
RetryConfigurationFactory Factory that handles retrying a command.
RetryingWaitDeviceRecovery A WaitDeviceRecovery which retries its recovery step either indefinitely or for a certain number of iterations.
RetryRescheduler A special runner that allows to reschedule a previous run tests that failed or where not executed.
RetryRescheduler.RetryType The types of the tests that can be retried.
RetryResultForwarder An Extension of ResultForwarder that always push to a given attempt number.
RetryResultHelper Helper class to determine which module or test should run or not.
RootTargetPreparer Target preparer that performs "adb root".
RunCommandTargetPreparer
RunConfigDeviceRecovery Generic base IMultiDeviceRecovery to run a tradefed configuration to do the recovery step.
RunHostCommandTargetPreparer Target preparer to run arbitrary host commands before and after running the test.
RunInterruptedException Thrown when a run operation is interrupted by an external request.
RunNotifierWrapper Wrapper of RunNotifier so we can carry the DeviceNotAvailableException .
RuntimeRestartCollector Collector that collects timestamps of runtime restarts (system server crashes) during the test run, if any.
RunUtil A collection of helper methods for executing operations.

S

SandboxConfigDump Runner class that creates a IConfiguration based on a command line and dump it to a file.
SandboxConfigDump.DumpCmd
SandboxConfigurationException Special Configuration Exception coming from the Sandbox setup.
SandboxConfigurationFactory Special Configuration factory to handle creation of configurations for Sandboxing purpose.
SandboxConfigUtil A utility class for managing IConfiguration when doing sandboxing.
SandboxedInvocationExecution Special sandbox execution of the invocation: This is the InvocationExection for when we are inside the sandbox running the command.
SandboxInvocationRunner Run the tests associated with the invocation in the sandbox.
SandboxOptions Class that can receive and provide options to a ISandbox .
ScheduledDeviceMetricCollector A IMetricCollector that allows to run a collection task periodically at a set interval.
ScheduleMultipleDeviceMetricCollector A IMetricCollector that makes runs multiple metric collectors periodically.
ScreenshotOnFailureCollector Collector that will capture and log a screenshot when a test case fails.
Sdk28ModuleController A module controller to check if a device is on SDK 28 (Android 9) or above.
Sdk29ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 29 or above.
SecondaryUserHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER .
SemaphoreTokenTargetPreparer This is a preparer used to use token to serialize test excution in tradefed host.
SerializationUtil Utility to serialize/deserialize an object that implements ERROR(/Serializable) .
ShardBuildCloner Helper class that handles cloning a build info from the command line.
ShardHelper Helper class that handles creating the shards and scheduling them for an invocation.
ShardListener A ITestInvocationListener that collects results from a invocation shard (aka an invocation split to run on multiple resources in parallel), and forwards them to another listener.
ShardMasterResultForwarder A ResultForwarder that combines the results of a sharded test invocations.
ShellOutputReceiverStream Utility subclass of OutputStream that writes into an IShellOutputReceiver.
ShellStatusChecker Check if the shell status is as expected before and after a module run.
SimplePerfResult Object to hold all simpleperf test results
SimplePerfStatResultParser A utility class to parse simpleperf result.
SimplePerfUtil Utility class to dispatch simple command and collect results
SimplePerfUtil.SimplePerfType Enum of simpleperf command options
SimpleStats A small utility class that calculates a few statistical measures given a numerical dataset.
SizeLimitedOutputStream A thread safe file backed ERROR(/OutputStream) that limits the maximum amount of data that can be written.
Sl4aClient Sl4A client to interact via RPC with SL4A scripting layer.
Sl4aEventDispatcher Event dispatcher polls for event and queue them by name to be queried.
Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject Object returned by the event poller.
SnapshotInputStreamSource A File-backed InputStreamSource.
StatusCheckerResult Contains the result of a ISystemStatusChecker execution.
StatusCheckerResult.CheckStatus
StdoutLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout.
StopServicesSetup A ITargetPreparer that stops services on the device.
StreamProtoReceiver A receiver that translates proto TestRecord received into Tradefed events.
StreamProtoResultReporter An implementation of ProtoResultReporter
StreamUtil Utility class for managing input streams.
StrictShardHelper Sharding strategy to create strict shards that do not report together,
StringEscapeUtils Utility class for escaping strings for specific formats.
StringUtil Utility class for escaping strings for common string manipulation.
StubBuildProvider No-op empty implementation of a IBuildProvider .
StubDevice Stub placeholder implementation of a IDevice .
StubKeyStoreClient Default stub implementation for KeyStore Client.
StubKeyStoreFactory Default stub implementation for KeyStore Factory
StubMultiTargetPreparer Placeholder empty implementation of a IMultiTargetPreparer .
StubTargetPreparer Placeholder empty implementation of a ITargetPreparer .
StubTest No-op empty test implementation.
StubTestRunListener Stub implementation of ITestRunListener
SubprocessEventHelper Helper to serialize/deserialize the events to be passed to the log.
SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo Base Helper for TestIgnored information.
SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo Helper for testFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo Helper for invocation ended information.
SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo Helper for InvocationFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo Helper for invocation started information.
SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo Helper for logAssociation information.
SubprocessEventHelper.TestEndedEventInfo Helper for testEnded information.
SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo Helper for testLog information.
SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo Helper for test module started information.
SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo Helper for testRunEnded Information.
SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo Helper for testRunFailed information
SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo Helper for testRunStarted information
SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo Helper for testStarted information
SubprocessResultsReporter Implements ITestInvocationListener to be specified as a result_reporter and forward from the subprocess the results of tests, test runs, test invocations.
SubprocessTestResultsParser Extends ERROR(/FileOutputStream) to parse the output before writing to the file so we can generate the test events on the launcher side.
SubprocessTestResultsParser.StatusKeys Relevant test status keys.
SubprocessTfLauncher A IRemoteTest for running tests against a separate TF installation.
SuiteApkInstaller Installs specified APKs for Suite configuration: either from $ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES variable or the ROOT_DIR in build info.
SuiteModuleLoader Retrieves Compatibility test module definitions from the repository.
SuiteModuleLoader.ConfigFilter A ERROR(/FilenameFilter) to find all the config files in a directory.
SuiteResultHolder Helper object to ease up serializing and deserializing the invocation results.
SuiteResultReporter Collect test results for an entire suite invocation and output the final results.
SuiteResultReporter.ModulePrepTimes Object holder for the preparation and tear down time of one module.
SuiteTestFilter Represents a filter for including and excluding tests.
SwitchUserTargetPreparer A ITargetPreparer that switches to the specified user kind in setUp.
SystemServerFileDescriptorChecker Checks if system server appears to be running out of FDs.
SystemServerStatusChecker Check if the pid of system_server has changed from before and after a module run.
SystemUpdaterDeviceFlasher A IDeviceFlasher that relies on the system updater to install a system image bundled in a OTA update package.
SystemUtil Utility class for making system calls.
SystemUtil.EnvVariable

T

TableBuilder Helper class to display a matrix of String elements in a table.
TableFormatter Helper class to display a matrix of String elements so each element column is lined up
TargetSetupError A fatal error occurred while preparing the target for testing.
TarUtil Utility to manipulate a tar file.
TcpDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions#tcpDeviceRequested() is true
TearDownPassThroughPreparer Allows for running tearDown on preparers that are included in a config as an object.
TelephonyHelper A utility to use and get information related to the telephony.
TelephonyHelper.SimCardInformation An information holder for the sim card related information.
TelephonyTokenProvider Token provider for telephony related tokens.
TemperatureCollector A ScheduledDeviceMetricCollector to measure min and max device temperature.
TemperatureThrottlingWaiter An ITargetPreparer that waits until device's temperature gets down to target
TemplateResolutionError Class extending ConfigurationException for template related error during configuration parsing.
TerribleFailureEmailHandler A simple handler class that sends an email to interested people when a WTF (What a Terrible Failure) error occurs within a Trade Federation instance.
TestAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo#getTestsDir() folder onto device.
TestDescription Class representing information about a test case.
TestDevice Implementation of a ITestDevice for a full stack android device
TestDeviceMutator Default implementation of ITestDeviceMutator
TestDeviceOptions Container for ITestDevice Option s
TestDeviceOptions.InstanceType
TestDeviceState A more fully featured representation of device state than DeviceState .
TestFailureEmailResultReporter An EmailResultReporter that can also restrict notifications to just test failures.
TestFailureListener Listener used to take action such as screenshot, bugreport, logcat collection upon a test failure when requested.
TestFailureModuleController Controller for module that simply want to tune how the tests failures log collected are behaving.
TestFilePushSetup A ITargetPreparer that pushes one or more files/dirs from a IDeviceBuildInfo#getTestsDir() folder onto device.
TestFilterHelper Helper class for filtering tests
TestInfo Stores the test information set in a TEST_MAPPING file.
TestInvocation Default implementation of ITestInvocation .
TestInvocation.RunMode The different mode an invocation can run into.
TestInvocation.Stage
TestLoader A class for loading all JUnit3 tests in a jar file
TestMapping A class for loading a TEST_MAPPING file.
TestMappingSuiteRunner Implementation of BaseTestSuite to run tests specified by option include-filter, or TEST_MAPPING files from build, as a suite.
TestOption Stores the test option details set in a TEST_MAPPING file.
TestRecordInterpreter Utility to convert a TestRecord proto into a more easily manipulable format in Tradefed.
TestRecordProtoUtil Utility to read the TestRecord proto from a file.
TestResult Container for a result of a single test.
TestRunResult Holds results from a single test run.
TestRunToTestInvocationForwarder Forwarder from ddmlib ITestRunListener to ITestLifeCycleReceiver .
TestsPoolPoller Tests wrapper that allow to execute all the tests of a pool of tests.
TestSuiteInfo A class that resolves loading of build related metadata for test suite

To properly expose related info, a test suite must include a test-suite-info.properties file in its jar resources

TestSummary A class to represent a test summary.
TestSummary.Type
TestSummary.TypedString
TestSystemAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo#getTestsDir() folder onto the /system partition on device.
TextResultReporter A test result reporter that forwards results to the JUnit text result printer.
TfMetricProtoUtil Utility class to help with the Map to Map transition.
TfSuiteRunner Implementation of ITestSuite which will load tests from TF jars res/config/suite/ folder.
TfTestLauncher A IRemoteTest for running unit or functional tests against a separate TF installation.
TimeSetterTargetPreparer Target preparer to restore the correct time to the device on cleanup.
TimeStatusChecker Status checker to ensure that the device and host time are kept in sync.
TimeUtil Contains time related utility methods.
TimeVal This is a sentinel type which wraps a Long .
TimeWaster A simple target preparer to waste time and potentially restart the device.
TokenProperty Supported token with dynamic sharding.
TokenProviderHelper Helper that gives the provider associated to a particular token, in order to find out if a device supports the token.
TopHelper Helper class which runs top continuously on an ITestDevice and parses the output.
TopHelper.TopStats Class for holding the parsed output for a single top output.
TraceCmdCollector A IMetricCollector that collects traces during the test using trace-cmd, and logs them to the invocation.
TraceMetricCollector A ScheduledDeviceMetricCollector to collect kernel debug trace at regular intervals.
TradefedSandbox Sandbox container that can run a Trade Federation invocation.
TradefedSandboxRunner Runner associated with a TradefedSandbox that will allow executing the sandbox.
TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener A stub IScheduledInvocationListener that does nothing.

U

UiAutomatorRunner Runs UI Automator test on device and reports results.
UiAutomatorTest
UiAutomatorTest.LoggingOption
UiAutomatorTest.TestFailureAction
UnexecutedTestReporterThread Threads that takes care of reporting all unexecuted tests.
UniqueMultiMap <K, V> A MultiMap that ensures unique values for each key.
UsbResetMultiDeviceRecovery A IMultiDeviceRecovery which resets USB buses for offline devices.
UserChecker Checks if users have changed during the test.
UserCleaner A ITargetCleaner that removes secondary users on teardown.
UserInfo Similar to UserInfo class from platform.
UserInfo.UserType Supported variants of a user's type in external APIs.

V

ValidateSuiteConfigHelper This class will help validating that the IConfiguration loaded for the suite are meeting the expected requirements: - No Build providers - No Result reporters
Verify Alternate Trade Federation entrypoint to validate command files
VersionedFile Data structure representing a file that has an associated version.
VersionedTfLauncher A IRemoteTest for running tests against a separate TF installation.
VersionParser Fetch the version of the running tradefed artifacts.
VmRemoteDevice A Remote virtual device that we will manage from inside the Virtual Machine.

W

WaitDeviceRecovery A simple implementation of a IDeviceRecovery that waits for device to be online and respond to simple commands.
WaitForDeviceDatetimePreparer A ITargetPreparer that waits for datetime to be set on device

Optionally this preparer can force a TargetSetupError if datetime is not set within timeout, or force host datetime onto device,

WifiHelper Helper class for manipulating wifi services on device.
WifiPreparer A ITargetPreparer that configures wifi on the device if necessary.

X

XmlDefsTest Runs a set of instrumentation test's defined in test_defs.xml files.
XmlFormattedGeneratorReporter Implementation of the FormattedGeneratorReporter which format the suite results in an xml format.
XmlResultReporter Writes JUnit results to an XML files in a format consistent with Ant's XMLJUnitResultFormatter.
XmlRpcHelper A mechanism to simplify writing XmlRpc.
XmlSuiteResultFormatter Utility class to save a suite run as an XML.
XmlSuiteResultFormatter.RunHistory Helper object for JSON conversion.

Z

ZipCompressionStrategy An ICompressionStrategy for creating zip archives.
ZipUtil A helper class for compression-related operations
ZipUtil2 A helper class for zip extraction that takes POSIX file permissions into account