Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การอ้างอิง Android HAL (ดั้งเดิม)

ดู คู่มือ HAL สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Hardware Abstraction Layer (HAL) ของ Android