จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

IDeviceMonitor.DeviceLister

public static abstract class IDeviceMonitor.DeviceLister
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.IDeviceMonitor.DeviceLister


คลาสที่เหมือน Runnable ที่ควรส่งคืนอุปกรณ์ที่รู้จักและสถานะ คลาสนี้อนุญาตให้ IDeviceMonitor ดึงข้อมูลอุปกรณ์จากเธรดของตัวเอง ซึ่งควรหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นขณะแสดงรายการอุปกรณ์

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

DeviceLister ()

วิธีการสาธารณะ

abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)
abstract listDevices ()

ผู้สร้างสาธารณะ

DeviceLister

public DeviceLister ()

วิธีการสาธารณะ

getDeviceDescriptor

public abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)

พารามิเตอร์
serial String

คืนสินค้า
DeviceDescriptor

รายการอุปกรณ์

public abstract  listDevices ()

คืนสินค้า