בחירת IDeviceSelection

public interface IDeviceSelection
implements IMatcher<IDevice>

com.android.tradefed.device.IDeviceSelection


ממשק לקריטריונים לבחירת מכשירים.

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract boolean deviceRequested()
abstract boolean emulatorRequested()
abstract boolean gceDeviceRequested()
abstract IDeviceSelection.BaseDeviceType getBaseDeviceTypeRequested()

מחזירה את סוג המכשיר שבו עלינו להשתמש.

abstract Integer getBatteryLevel(IDevice device)

אחזור של רמת הסוללה של המכשיר הנתון

abstract String getDeviceProductType(IDevice device)

מקבל את סוג המוצר הנתון של המכשירים

abstract String getDeviceProductVariant(IDevice device)

מקבל את וריאציית המוצר הנתונה של המכשירים

abstract getExcludeSerials()

קבלת עותק של רשימת ההחרגה של מספרים סידוריים

abstract getNoMatchReason()

מחזירה את הסיבה שבגללה לא נמצאה התאמה למכשיר.

abstract getProductTypes()

מקבל עותק של רשימת סוגי המוצרים

abstract getProperties()

החזרת מפה של רשימת הנכסים

abstract getSerials(IDevice device)

קבלת עותק של המספרים הסידוריים

abstract getSerials()

מחזירה את הרשימה של המספרים הסידוריים המבוקשים.

abstract boolean nullDeviceRequested()
abstract void setBaseDeviceTypeRequested(IDeviceSelection.BaseDeviceType type)

מגדיר את סוג המכשיר שבו עלינו להשתמש.

abstract void setRequireBatteryCheck(boolean requireCheck)

המדיניות הזו מגדירה אם נרצה לבצע את בדיקת הסוללה או לא.

abstract void setSerial(String... serialNumber)

מגדירים את רשימת ההכללה של המספרים הסידוריים ומחליפים את כל הערכים הקיימים.

abstract boolean stubEmulatorRequested()
default boolean tcpDeviceRequested()

שיטות ציבוריות

המכשיר המבוקש

public abstract boolean deviceRequested ()

החזרות
boolean true אם נשלחה בקשה למכשיר

בקשה לאמולטור

public abstract boolean emulatorRequested ()

החזרות
boolean true אם התבקשת לאמולטור

הבקשה ל-gceDevice

public abstract boolean gceDeviceRequested ()

החזרות
boolean true אם הוגשה בקשה למכשיר gce (שנקרא גם מכשיר מרוחק)

getBaseDeviceTypeRequested

public abstract IDeviceSelection.BaseDeviceType getBaseDeviceTypeRequested ()

מחזירה את סוג המכשיר שבו עלינו להשתמש.

החזרות
IDeviceSelection.BaseDeviceType

getסוללהLevel

public abstract Integer getBatteryLevel (IDevice device)

אחזור של רמת הסוללה של המכשיר הנתון

פרמטרים
device IDevice: IDevice

החזרות
Integer רמת הטעינה של הסוללה או null אם לא ידוע

getDeviceProductType

public abstract String getDeviceProductType (IDevice device)

מקבל את סוג המוצר הנתון של המכשירים

פרמטרים
device IDevice: IDevice

החזרות
String סוג המוצר של המכשיר או null אם לא ידוע

getDeviceProductVariant

public abstract String getDeviceProductVariant (IDevice device)

מקבל את וריאציית המוצר הנתונה של המכשירים

פרמטרים
device IDevice: IDevice

החזרות
String וריאציית המוצר במכשיר או null אם לא ידוע

להשיג החרגה של סדרות

public abstract  getExcludeSerials ()

קבלת עותק של רשימת ההחרגה של מספרים סידוריים

החזרות
ERROR(/Collection) של מספרים סידוריים

getNoMatchReason

public abstract  getNoMatchReason ()

מחזירה את הסיבה שבגללה לא נמצאה התאמה למכשיר.

החזרות
מפה של המספר הסידורי למה שהוא לא הוקצה

getProductTypes

public abstract  getProductTypes ()

מקבל עותק של רשימת סוגי המוצרים

החזרות
ERROR(/Collection) של סוגי מוצרים

getProperties

public abstract  getProperties ()

החזרת מפה של רשימת הנכסים

החזרות
ERROR(/Map) של שמות מאפייני המכשיר לערכים

getSeriess

public abstract  getSerials (IDevice device)

קבלת עותק של המספרים הסידוריים

פרמטרים
device IDevice: ה-IDevice שמייצג את המכשיר שהושבת לבחירה.

החזרות
ERROR(/Collection) של מספרים סידוריים

getSeriess

public abstract  getSerials ()

מחזירה את הרשימה של המספרים הסידוריים המבוקשים.

החזרות

nullDeviceRequested

public abstract boolean nullDeviceRequested ()

החזרות
boolean true אם הוגשה בקשה למכשיר ריק (כלומר לא נדרש מכשיר)

setBaseDeviceTypeRequested

public abstract void setBaseDeviceTypeRequested (IDeviceSelection.BaseDeviceType type)

מגדיר את סוג המכשיר שבו עלינו להשתמש.

פרמטרים
type IDeviceSelection.BaseDeviceType

לבדיקת סוללה

public abstract void setRequireBatteryCheck (boolean requireCheck)

המדיניות הזו מגדירה אם נרצה לבצע את בדיקת הסוללה או לא.

פרמטרים
requireCheck boolean

הגדרה טורית

public abstract void setSerial (String... serialNumber)

מגדירים את רשימת ההכללה של המספרים הסידוריים ומחליפים את כל הערכים הקיימים.

פרמטרים
serialNumber String

stubEmulatorRequested

public abstract boolean stubEmulatorRequested ()

החזרות
boolean true אם התבקשה אמולטור stub. אמולטור stub הוא placeholder שצריך להשתמש בו כשצריך להפעיל אמולטור בהגדרה config.

הבקשה ל-tcpDevice

public boolean tcpDeviceRequested ()

החזרות
boolean true אם הוגשה בקשה למכשיר tcp (שנקרא גם מכשיר מחובר ל-adb)