קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher

public static interface ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher

com.android.tradefed.util.ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher <T>


ממשק לקביעת אם אלמנטים תואמים איזשהו מצב.

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract boolean matches (T element)

קבע אם element נתון עומד בתנאי הנדרש

שיטות ציבוריות

התאמות

public abstract boolean matches (T element)

קבע אם element נתון עומד בתנאי הנדרש

פרמטרים
element T : האובייקט להתאים

החזרות
boolean true אם התקיים התנאי. false אחרת.