จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

IManagedTestDevice.DeviceEventResponse

public static class IManagedTestDevice.DeviceEventResponse
extends Object

java.lang.Object
. com.android.tradefed.device.IManagedTestDevice.DeviceEventResponse


คอนเทนเนอร์สำหรับการตอบสนองต่อการเรียก IManagedTestDevice#handleAllocationEvent(DeviceEvent)