קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

IManagedTestDeviceFactory

public interface IManagedTestDeviceFactory

com.android.tradefed.device.IManagedTestDeviceFactory


ממשק יוצר עבור IManagedTestDevice s

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

צור IManagedTestDevice על סמך ה- IDevice שהועבר אליו.

abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

אפשר או לא תמיכה ב-fastboot עבור המכשיר שנוצר.

שיטות ציבוריות

ליצור התקן

public abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

צור IManagedTestDevice על סמך ה- IDevice שהועבר אליו.

פרמטרים
stubDevice IDevice : זה יגדיר את סוג המכשיר שנוצר

החזרות
IManagedTestDevice בסיס IManagedTestDevice שנוצר על ה-IDevice

setFastbootEnabled

public abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

אפשר או לא תמיכה ב-fastboot עבור המכשיר שנוצר.

פרמטרים
enable boolean : ערך קובע את התמיכה.