Lokalne urządzenie wirtualne Androida

public class LocalAndroidVirtualDevice
extends RemoteAndroidDevice implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.NativeDevice
com.android.tradefed.device.TestDevice
com.android.tradefed.device.RemoteAndroidDevice
com.android.tradefed.device.LocalAndroidVirtualDevice


Klasa dla lokalnych urządzeń wirtualnych działających na hoście TradeFed.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

LocalAndroidVirtualDevice (IDevice device, IDeviceStateMonitor stateMonitor, IDeviceMonitor allocationMonitor)

Metody publiczne

boolean adbTcpConnect (String host, String port)
boolean adbTcpDisconnect (String host, String port)
void postInvocationTearDown (Throwable exception)

Wykonaj typową procedurę demontażu i zatrzymaj urządzenie wirtualne.

void preInvocationSetup ( IBuildInfo info, MultiMap <String, String> attributes)

Wykonaj typową procedurę konfiguracji i uruchom urządzenie wirtualne.

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

void shutdown ()

Wyłącz urządzenie.

Konstruktory publiczne

Lokalne urządzenie wirtualne Androida

public LocalAndroidVirtualDevice (IDevice device, 
        IDeviceStateMonitor stateMonitor, 
        IDeviceMonitor allocationMonitor)

Parametry
device IDevice

stateMonitor IDeviceStateMonitor

allocationMonitor IDeviceMonitor

Metody publiczne

adbTcpConnect

public boolean adbTcpConnect (String host, 
        String port)

Parametry
host String

port String

Zwroty
boolean

adbTcpRozłącz

public boolean adbTcpDisconnect (String host, 
        String port)

Parametry
host String

port String

Zwroty
boolean

postInwokacjaTearDown

public void postInvocationTearDown (Throwable exception)

Wykonaj typową procedurę demontażu i zatrzymaj urządzenie wirtualne.

Parametry
exception Throwable : jeśli istnieje, ostatni wyjątek zgłoszony przez niepowodzenie wywołania.

Konfiguracja preInvocation

public void preInvocationSetup (IBuildInfo info, 
        MultiMap<String, String> attributes)

Wykonaj typową procedurę konfiguracji i uruchom urządzenie wirtualne.

Parametry
info IBuildInfo : IBuildInfo urządzenia.

attributes MultiMap : Atrybuty przechowywane w kontekście wywołania

Rzuty
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

ustawTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

Parametry
testLogger ITestLogger

zamknięcie

public void shutdown ()

Wyłącz urządzenie.