Zagnieżdżone urządzenie zdalne

public class NestedRemoteDevice
extends TestDevice

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.NativeDevice
com.android.tradefed.device.TestDevice
com.android.tradefed.device.cloud.NestedRemoteDevice


Reprezentacja urządzenia działającego w zdalnej maszynie wirtualnej mątwy. W niektórych przypadkach zmieni zachowanie lokalnego urządzenia TestDevice , aby skorzystać z konfiguracji.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

NestedRemoteDevice (IDevice device, IDeviceStateMonitor stateMonitor, IDeviceMonitor allocationMonitor)

Tworzy NestedRemoteDevice .

Metody publiczne

final boolean resetVirtualDevice ()

Rozbierz i przywróć urządzenie wirtualne, aby można było kontynuować testowanie.

Konstruktory publiczne

Zagnieżdżone urządzenie zdalne

public NestedRemoteDevice (IDevice device, 
        IDeviceStateMonitor stateMonitor, 
        IDeviceMonitor allocationMonitor)

Tworzy NestedRemoteDevice .

Parametry
device IDevice : skojarzony IDevice

stateMonitor IDeviceStateMonitor : mechanizm IDeviceStateMonitor do użycia

allocationMonitor IDeviceMonitor : IDeviceMonitor do informowania o zmianach stanu alokacji.

Metody publiczne

zresetuj urządzenie wirtualne

public final boolean resetVirtualDevice ()

Rozbierz i przywróć urządzenie wirtualne, aby można było kontynuować testowanie.

Zwroty
boolean

Rzuty
DeviceNotAvailableException