จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ผู้ช่วยทางโทรศัพท์

public class TelephonyHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.helper.TelephonyHelper


ยูทิลิตี้ที่จะใช้และรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์

สรุป

คลาสที่ซ้อนกัน

class TelephonyHelper.SimCardInformation

ผู้ถือข้อมูลสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซิมการ์ด

ทุ่งนา

public static final String CARRIER_PRIVILEGES_KEY

public static final String PACKAGE_NAME

public static final String SECURED_ELEMENT_KEY

public static final String SE_SERVICE_KEY

public static final String SIM_STATE_KEY

public static final TestDescription SIM_TEST

วิธีการสาธารณะ

static TelephonyHelper.SimCardInformation getSimInfo ( ITestDevice device)

รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซิมการ์ดจากอุปกรณ์ที่กำหนด

ทุ่งนา

CARRIER_PRIVILEGES_KEY

public static final String CARRIER_PRIVILEGES_KEY

PACKAGE_NAME

public static final String PACKAGE_NAME

SECURED_ELEMENT_KEY

public static final String SECURED_ELEMENT_KEY

SE_SERVICE_KEY

public static final String SE_SERVICE_KEY

SIM_STATE_KEY

public static final String SIM_STATE_KEY

SIM_TEST

public static final TestDescription SIM_TEST

วิธีการสาธารณะ

getSimInfo

public static TelephonyHelper.SimCardInformation getSimInfo (ITestDevice device)

รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซิมการ์ดจากอุปกรณ์ที่กำหนด

พารามิเตอร์
device ITestDevice : อุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการทดสอบ

คืนสินค้า
TelephonyHelper.SimCardInformation ออบเจ็กต์ SimCardInformation ที่มีข้อมูลซิมการ์ดหรือค่า null หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

ขว้าง
DeviceNotAvailableException