DebugHostLogOnFailureCollector

public class DebugHostLogOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.DebugHostLogOnFailureCollector


المُجمع الذي سيقوم بجمع وتسجيل سجلات جانب المضيف عند حدوث فشل في حالة الاختبار.

ملخص

المنشأت العامة

DebugHostLogOnFailureCollector ()

الأساليب العامة

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

رد الاتصال عند فشل حالة الاختبار.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

رد الاتصال عند بدء تشغيل اختباري.

المنشأت العامة

DebugHostLogOnFailureCollector

public DebugHostLogOnFailureCollector ()

الأساليب العامة

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
                TestDescription test)

رد الاتصال عند فشل حالة الاختبار.

حدود
testData DeviceMetricData : يحتفظ DeviceMetricData ببيانات حالة الاختبار.

test TestDescription : TestDescription لحالة الاختبار قيد التقدم.

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

رد الاتصال عند بدء تشغيل اختباري.

حدود
runData DeviceMetricData : يحتفظ DeviceMetricData بالبيانات للتشغيل.