GcovKernelCodeCoverageCollector

public final class GcovKernelCodeCoverageCollector
extends BaseDeviceMetricCollector implements IConfigurationReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.GcovKernelCodeCoverageCollector


BaseDeviceMetricCollector , który wyciągnie pomiary pokrycia jądra gcov z debugfs i poza urządzenie, a następnie w końcu zarejestruje je jako artefakty testowe.

Streszczenie

Pola

public static final String CHECK_DEBUGFS_MNT_COMMAND

public static final String COPY_GCOV_DATA_COMMAND_FMT

public static final String DEBUGFS_PATH

public static final String MAKE_GCDA_TEMP_DIR_COMMAND_FMT

public static final String MAKE_TEMP_DIR_COMMAND

public static final String MOUNT_DEBUGFS_COMMAND

public static final String RESET_GCOV_COUNTS_COMMAND

public static final String TAR_GCOV_DATA_COMMAND_FMT

public static final String UNMOUNT_DEBUGFS_COMMAND

Konstruktory publiczne

GcovKernelCodeCoverageCollector ()

Metody publiczne

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przebiegu testowego.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData, int testCount)
void rebootEnded ( ITestDevice device)

Otrzymuje powiadomienie, gdy ponowne uruchomienie zakończyło się w urządzeniu.

void rebootStarted ( ITestDevice device)

Otrzymuje powiadomienie, gdy w urządzeniu rozpoczęło się ponowne uruchamianie.

void setConfiguration ( IConfiguration config)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Pola

CHECK_DEBUGFS_MNT_COMMAND

public static final String CHECK_DEBUGFS_MNT_COMMAND

COPY_GCOV_DATA_COMMAND_FMT

public static final String COPY_GCOV_DATA_COMMAND_FMT

DEBUGFS_PATH

public static final String DEBUGFS_PATH

MAKE_GCDA_TEMP_DIR_COMMAND_FMT

public static final String MAKE_GCDA_TEMP_DIR_COMMAND_FMT

MAKE_TEMP_DIR_COMMAND

public static final String MAKE_TEMP_DIR_COMMAND

MOUNT_DEBUGFS_COMMAND

public static final String MOUNT_DEBUGFS_COMMAND

RESET_GCOV_COUNTS_COMMAND

public static final String RESET_GCOV_COUNTS_COMMAND

TAR_GCOV_DATA_COMMAND_FMT

public static final String TAR_GCOV_DATA_COMMAND_FMT

UNMOUNT_DEBUGFS_COMMAND

public static final String UNMOUNT_DEBUGFS_COMMAND

Konstruktory publiczne

GcovKernelCodeCoverageCollector

public GcovKernelCodeCoverageCollector ()

Metody publiczne

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przebiegu testowego. To powinien być czas na sprzątanie.

Parametry
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowujący dane dla przebiegu. Będzie tym samym obiektem co podczas BaseDeviceMetricCollector.onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentRunMetrics : bieżąca mapa metryk przekazana do ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

Rzuty
DeviceNotAvailableException

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData, 
        int testCount)

Parametry
runData DeviceMetricData

testCount int

Rzuty
DeviceNotAvailableException

restartZakończono

public void rebootEnded (ITestDevice device)

Otrzymuje powiadomienie, gdy ponowne uruchomienie zakończyło się w urządzeniu.

UWAGA: Odbiorcy powinni unikać ponownego uruchamiania podczas tego wywołania zwrotnego. Każda próba ponownego uruchomienia zostanie zignorowana.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , w którym zakończyło się ponowne uruchomienie.

Rzuty
DeviceNotAvailableException

Uruchom ponownie Uruchomiono

public void rebootStarted (ITestDevice device)

Otrzymuje powiadomienie, gdy w urządzeniu rozpoczęło się ponowne uruchamianie.

UWAGA: Odbiorcy powinni unikać ponownego uruchamiania podczas tego wywołania zwrotnego. Każda próba ponownego uruchomienia zostanie zignorowana.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , w którym rozpoczęło się ponowne uruchomienie.

Rzuty
DeviceNotAvailableException

zestawKonfiguracja

public void setConfiguration (IConfiguration config)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
config IConfiguration