จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

BatteryRechargeDeviceRecovery

public class BatteryRechargeDeviceRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.Object
. com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
. com.android.tradefed.device.recovery.BatteryRechargeDeviceRecovery


อนุญาตให้เรียกใช้คำสั่งเมื่อระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

BatteryRechargeDeviceRecovery ()

วิธีการสาธารณะ

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

โอกาสพิเศษที่จะข้ามการกู้คืนบนอุปกรณ์ที่กำหนดโดยทำการตรวจสอบเพิ่มเติม

ผู้สร้างสาธารณะ

BatteryRechargeDeviceRecovery

public BatteryRechargeDeviceRecovery ()

วิธีการสาธารณะ

ควรข้าม

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

โอกาสพิเศษที่จะข้ามการกู้คืนบนอุปกรณ์ที่กำหนดโดยทำการตรวจสอบเพิ่มเติม

พารามิเตอร์
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice ที่พิจารณาสำหรับการกู้คืน

คืนสินค้า
boolean จริงหากควรข้ามการกู้คืน