แบตเตอรี่รีชาร์จอุปกรณ์การกู้คืน

public class BatteryRechargeDeviceRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.BatteryRechargeDeviceRecovery


อนุญาตให้เรียกใช้คำสั่งเมื่อระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

BatteryRechargeDeviceRecovery ()

วิธีการสาธารณะ

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

โอกาสพิเศษในการข้ามการกู้คืนบนอุปกรณ์ที่กำหนดโดยทำการตรวจสอบเพิ่มเติม

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

แบตเตอรี่รีชาร์จอุปกรณ์การกู้คืน

public BatteryRechargeDeviceRecovery ()

วิธีการสาธารณะ

ควรข้าม

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

โอกาสพิเศษในการข้ามการกู้คืนบนอุปกรณ์ที่กำหนดโดยทำการตรวจสอบเพิ่มเติม

พารามิเตอร์
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice ได้รับการพิจารณาสำหรับการกู้คืน

การส่งคืน
boolean เป็นจริงหากควรข้ามการกู้คืน