จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

RemoteInvocationExecution.FileOptionValueTransformer

protected static class RemoteInvocationExecution.FileOptionValueTransformer
extends Object implements IConfigOptionValueTransformer

java.lang.Object
. com.android.tradefed.invoker.RemoteInvocationExecution.FileOptionValueTransformer


สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

FileOptionValueTransformer (String baseRemoteDir)

วิธีการสาธารณะ

getRenamedFiles ()
Object transform (Object configObj, Option option, Object fieldValue)

ผู้สร้างสาธารณะ

FileOptionValueTransformer

public FileOptionValueTransformer (String baseRemoteDir)

พารามิเตอร์
baseRemoteDir String

วิธีการสาธารณะ

getRenamedFiles

public getRenamedFiles ()

คืนสินค้า

แปลง

public Object transform (Object configObj, 
        Option option, 
        Object fieldValue)

พารามิเตอร์
configObj Object

option Option

fieldValue Object

คืนสินค้า
Object