Información de prueba.Constructor

public static class TestInformation.Builder
extends Object

java.lang.Objeto
com.android.tradefed.invoker.TestInformation.Builder


Constructor para crear una instancia TestInformation .

Resumen

Métodos públicos

TestInformation build ()
TestInformation.Builder setDependenciesFolder (File dependenciesFolder)
TestInformation.Builder setInvocationContext ( IInvocationContext context)

Métodos públicos

construir

public TestInformation build ()

Devoluciones
TestInformation

establecerCarpetaDependencias

public TestInformation.Builder setDependenciesFolder (File dependenciesFolder)

Parámetros
dependenciesFolder File

Devoluciones
TestInformation.Builder

establecer contexto de invocación

public TestInformation.Builder setInvocationContext (IInvocationContext context)

Parámetros
context IInvocationContext

Devoluciones
TestInformation.Builder