จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

TestInformation.Builder

public static class TestInformation.Builder
extends Object

java.lang.Object
. com.android.tradefed.invoker.TestInformation.Builder


ตัวสร้างเพื่อสร้างอินสแตนซ์ TestInformation

สรุป

วิธีการสาธารณะ

TestInformation build ()
TestInformation.Builder setDependenciesFolder (File dependenciesFolder)
TestInformation.Builder setInvocationContext ( IInvocationContext context)

วิธีการสาธารณะ

สร้าง

public TestInformation build ()

คืนสินค้า
TestInformation

setDependenciesFolder

public TestInformation.Builder setDependenciesFolder (File dependenciesFolder)

พารามิเตอร์
dependenciesFolder File

คืนสินค้า
TestInformation.Builder

setInvocationContext

public TestInformation.Builder setInvocationContext (IInvocationContext context)

พารามิเตอร์
context IInvocationContext

คืนสินค้า
TestInformation.Builder