จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

CurrentInvocation.IsolationGrade

public static final enum CurrentInvocation.IsolationGrade
extends Enum< CurrentInvocation.IsolationGrade >

java.lang.Object
. java.lang.Enum< com.android.tradefed.invoker.logger.CurrentInvocation.IsolationGrade >
. com.android.tradefed.invoker.logger.CurrentInvocation.IsolationGrade


อธิบายระดับของการแยกตัว

สรุป

ค่า Enum

CurrentInvocation.IsolationGrade FULLY_ISOLATED

CurrentInvocation.IsolationGrade NOT_ISOLATED

CurrentInvocation.IsolationGrade REBOOT_ISOLATED

วิธีการสาธารณะ

static CurrentInvocation.IsolationGrade valueOf (String name)
static final IsolationGrade[] values ()

ค่า Enum

FULLY_ISOLATED

public static final CurrentInvocation.IsolationGrade FULLY_ISOLATED

NOT_ISOLATED

public static final CurrentInvocation.IsolationGrade NOT_ISOLATED

REBOOT_ISOLATED

public static final CurrentInvocation.IsolationGrade REBOOT_ISOLATED

วิธีการสาธารณะ

มูลค่าของ

public static CurrentInvocation.IsolationGrade valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

คืนสินค้า
CurrentInvocation.IsolationGrade

ค่า

public static final IsolationGrade[] values ()

คืนสินค้า
IsolationGrade[]