IToken İsteği

public interface ITokenRequest
implements IRemoteTest

com.android.tradefed.invoker.shard.token.ITokenRequest


Bir IRemoteTest arabirimi, özel belirteçli bir aygıt gerektirdiği gerçeğini ortaya çıkarmak için uygulayabilir.

Özet

Genel yöntemler

default getRequiredTokens ( TestInformation testInfo)

Test tarafından gerekli belirteçlerin listesini döndürür.

default getRequiredTokens ()

Test tarafından gerekli belirteçlerin listesini döndürür.

Genel yöntemler

getRequiredTokens

public  getRequiredTokens (TestInformation testInfo)

Test tarafından gerekli belirteçlerin listesini döndürür. Belirteç desteği yoksa null döndürür.

parametreler
testInfo TestInformation

İadeler

getRequiredTokens

public  getRequiredTokens ()

Test tarafından gerekli belirteçlerin listesini döndürür. Belirteç desteği yoksa null döndürür.

İadeler