TokenProperty

public final enum TokenProperty
extends Enum< TokenProperty >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.invocer.shard.token.TokenProperty >
com.android.tradefed.invocer.shard.token.TokenProperty


الرمز المميز المدعوم مع المشاركة الديناميكية. يمكن فقط إضافة الرموز المميزة المحددة هنا إلى الوحدات النمطية التي سيتم اعتبارها جزءًا من المشاركة الديناميكية.

ملخص

قيم التعداد

TokenProperty CEC_TEST_CONTROLLER

TokenProperty SECURE_ELEMENT_SIM_CARD

TokenProperty SIM_CARD

TokenProperty UICC_SIM_CARD

الأساليب العامة

static TokenProperty valueOf (String name)
static final TokenProperty[] values ()

قيم التعداد

CEC_TEST_CONTROLLER

public static final TokenProperty CEC_TEST_CONTROLLER

SECURE_ELEMENT_SIM_CARD

public static final TokenProperty SECURE_ELEMENT_SIM_CARD

شريحة جوال

public static final TokenProperty SIM_CARD

UICC_SIM_CARD

public static final TokenProperty UICC_SIM_CARD

الأساليب العامة

قيمة ال

public static TokenProperty valueOf (String name)

حدود
name String

عائدات
TokenProperty

قيم

public static final TokenProperty[] values ()

عائدات
TokenProperty[]