ดรายรันเนอร์

public final class DryRunner
extends Runner

java.lang.Object
org.junit.runner.Runner
com.android.tradefed.lite.DryRunner


การทดสอบการทำงานแบบแห้งอย่างโปร่งใสแทนที่จะดำเนินการจริง

สิ่งนี้จำเป็นต้องมีออบเจ็กต์ Description เพื่อทราบว่าการทดสอบใดที่จะปลอม

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

DryRunner (Description desc)

สร้าง DryRunner ใหม่โดยใช้วัตถุ Description

วิธีการสาธารณะ

Description getDescription ()

void run (RunNotifier notifier)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ดรายรันเนอร์

public DryRunner (Description desc)

สร้าง DryRunner ใหม่โดยใช้วัตถุ Description

วิธีการสาธารณะ

รับคำอธิบาย

public Description getDescription ()

การส่งคืน
Description

วิ่ง

public void run (RunNotifier notifier)

พารามิเตอร์
notifier RunNotifier