จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ILogRegistry.EventType

public static final enum ILogRegistry.EventType
extends Enum<ILogRegistry.EventType>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.log.ILogRegistry.EventType>
     ↳ com.android.tradefed.log.ILogRegistry.EventType


Events that are useful to be logged

Summary

Enum values

ILogRegistry.EventType  DEVICE_CONNECTED

 

ILogRegistry.EventType  DEVICE_CONNECTED_OFFLINE

 

ILogRegistry.EventType  DEVICE_DISCONNECTED

 

ILogRegistry.EventType  HEAP_MEMORY

 

ILogRegistry.EventType  INVOCATION_END

 

ILogRegistry.EventType  INVOCATION_START

 

ILogRegistry.EventType  MODULE_DEVICE_NOT_AVAILABLE

 

ILogRegistry.EventType  SHARD_POLLER_EARLY_TERMINATION

 

ILogRegistry.EventType  UNEXPECTED_EXCEPTION

 

Public methods

static ILogRegistry.EventType valueOf(String name)
static final EventType[] values()

Enum values

DEVICE_CONNECTED

public static final ILogRegistry.EventType DEVICE_CONNECTED

DEVICE_CONNECTED_OFFLINE

public static final ILogRegistry.EventType DEVICE_CONNECTED_OFFLINE

DEVICE_DISCONNECTED

public static final ILogRegistry.EventType DEVICE_DISCONNECTED

HEAP_MEMORY

public static final ILogRegistry.EventType HEAP_MEMORY

INVOCATION_END

public static final ILogRegistry.EventType INVOCATION_END

INVOCATION_START

public static final ILogRegistry.EventType INVOCATION_START

MODULE_DEVICE_NOT_AVAILABLE

public static final ILogRegistry.EventType MODULE_DEVICE_NOT_AVAILABLE

SHARD_POLLER_EARLY_TERMINATION

public static final ILogRegistry.EventType SHARD_POLLER_EARLY_TERMINATION

UNEXPECTED_EXCEPTION

public static final ILogRegistry.EventType UNEXPECTED_EXCEPTION

Public methods

valueOf

public static ILogRegistry.EventType valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
ILogRegistry.EventType

values

public static final EventType[] values ()

Returns
EventType[]