มันแย่มาก FailureHandler

public interface ITerribleFailureHandler

com.android.tradefed.log.ITerribleFailureHandler


อินเทอร์เฟซสำหรับจัดการกับความล้มเหลวร้ายแรงจาก LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

ดูสิ่งนี้ด้วย:

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract boolean onTerribleFailure (String description, Throwable cause)

ทริกเกอร์เมื่อมีความล้มเหลวร้ายแรงเกิดขึ้นใน LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

วิธีการสาธารณะ

บนแย่มากล้มเหลว

public abstract boolean onTerribleFailure (String description, 
                Throwable cause)

ทริกเกอร์เมื่อมีความล้มเหลวร้ายแรงเกิดขึ้นใน LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

พารามิเตอร์
description String : สรุปความล้มเหลวอันเลวร้ายที่เกิดขึ้น

cause Throwable : (ไม่บังคับ) มีร่องรอยสแต็กของความล้มเหลวร้ายแรง

การส่งคืน
boolean เป็นจริงเมื่อจัดการได้สำเร็จ มิฉะนั้นจะเป็นเท็จ