กำลังดำเนินการ

public final enum ActionInProgress
extends Enum< ActionInProgress >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.ActionInProgress >
com.android.tradefed.result.ActionInProgress


การดำเนินการทั่วไปที่กำลังดำเนินการอยู่ ใช้เพื่อให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลว

สรุป

ค่า Enum

ActionInProgress FETCHING_ARTIFACTS

ActionInProgress FREE_RESOURCES

ActionInProgress SETUP

ActionInProgress TEAR_DOWN

ActionInProgress TEST

ActionInProgress UNSET

วิธีการสาธารณะ

static ActionInProgress valueOf (String name)
static final ActionInProgress[] values ()

ค่า Enum

FETCHING_ARTIFACTS

public static final ActionInProgress FETCHING_ARTIFACTS

FREE_RESOURCES

public static final ActionInProgress FREE_RESOURCES

ติดตั้ง

public static final ActionInProgress SETUP

การถอดออก

public static final ActionInProgress TEAR_DOWN

ทดสอบ

public static final ActionInProgress TEST

ยกเลิกการตั้งค่า

public static final ActionInProgress UNSET

วิธีการสาธารณะ

มูลค่าของ

public static ActionInProgress valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

ส่งคืน
ActionInProgress

ค่า

public static final ActionInProgress[] values ()

ส่งคืน
ActionInProgress[]