จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

BugreportCollector.SubPredicate

public static interface BugreportCollector.SubPredicate

com.android.tradefed.result.BugreportCollector.SubPredicate