จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

InvocationStatus

public final enum InvocationStatus
extends Enum< InvocationStatus >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.InvocationStatus >
com.android.tradefed.result.InvocationStatus


enum ตัวช่วยเพื่อแสดงสถานะการเรียกใช้

สรุป

ค่า Enum

InvocationStatus BUILD_ERROR

InvocationStatus FAILED

InvocationStatus SUCCESS

วิธีการสาธารณะ

static InvocationStatus valueOf (String name)
static final InvocationStatus[] values ()

ค่า Enum

BUILD_ERROR

public static final InvocationStatus BUILD_ERROR

ล้มเหลว

public static final InvocationStatus FAILED

ความสำเร็จ

public static final InvocationStatus SUCCESS

วิธีการสาธารณะ

มูลค่าของ

public static InvocationStatus valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

คืนสินค้า
InvocationStatus

ค่า

public static final InvocationStatus[] values ()

คืนสินค้า
InvocationStatus[]