จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

InvocationSummaryHelper

public class InvocationSummaryHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.InvocationSummaryHelper


คลาสตัวช่วยรวบรวมและรายงาน TestSummary สำหรับชุดผู้ฟัง

สรุป

วิธีการสาธารณะ

static void reportInvocationEnded ( listeners, long elapsedTime) reportInvocationEnded ( listeners, long elapsedTime)
static void reportInvocationStarted ( listeners, IInvocationContext context) reportInvocationStarted ( listeners, IInvocationContext context)

วิธีการสาธารณะ

รายงานการร้องขอสิ้นสุด

public static void reportInvocationEnded ( listeners, 
        long elapsedTime)

พารามิเตอร์
listeners

elapsedTime long

รายงานInvocationStarted

public static void reportInvocationStarted ( listeners, 
        IInvocationContext context)

พารามิเตอร์
listeners

context IInvocationContext